Verbeteren van langdurige zorg met marketing en ICT

Marketing gesprek

Als een zorginstelling weet wat de patiënt tijdens verschillende fasen nodig heeft, kan zij betere zorg bieden. ICT- en marketingoplossingen helpen zorginstellingen dat inzicht te krijgen. Dit onderzoek kijkt naar de ontwikkeling van die oplossingen.

Doel

De vraag van zorginstellingen en creatieve bedrijven is hoe zij met innovatieve oplossingen betere zorg kunnen leveren. Dit vooronderzoek is bedoeld om de kwestie goed in kaart te brengen en een scherpe onderzoeksvraag op te stellen. Daarmee vragen we een RAAK-subsidie aan, om te onderzoeken hoe antwoorden uit marketing en ICT kwaliteit van de zorg kan verbeteren.

Resultaten

Als resultaat van het onderzoek Marketing Architectuur in de Langdurende Zorg (MALZ) is een duidelijke praktijkvraag naar voren gekomen: "Hoe kunnen wij, als zorginstellingen, in het veranderende zorglandschap tegemoetkomen in de behoeften van zowel ons personeel als onze cliënten?"

Hieraan gerelateerd is een nieuwe onderzoeksvraag opgesteld: "Hoe kunnen zorgorganisaties in de langdurend zorgsector zorgdragen dat zij medewerkers behouden en de werktevredenheid verhogen, ondanks onder meer administratieve druk, om te voorzien in de zorgbehoefte die aansluit bij de wensen van cliënten en cliëntsysteem in een complex en dynamisch zorglandschap?"

Looptijd

01 september 2018 - 01 april 2019

Aanpak

Binnen het project zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

  • Bijeenbrengen professionals, instellingen en onderzoekers uit de zorg, om kennis uit te wisselen;
  • Literatuurstudie/desk research over wat er allemaal al is gedaan op dit terrein, zowel binnen als buiten de zorg
  • Ontwikkelen van een visie, doelen en onderzoeksplan voor vervolg op dit project
  • Interviews en bijeenkomsten met het vertegenwoordigers uit het werkveld met als doel het uitwerken en scherp stellen van de onderzoeksvraag

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met een aantal mkb-partners:

  • BlueOrange Group
  • MLC

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Pascal Ravesteijn | lector | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Pascal Ravesteijn

  • Lector
  • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen