Verantwoorde dienstverlening met data-analyse (VERBIND)

Digitale data analyse

Bedrijven en overheden gebruiken data om het online gedrag van klanten en burgers te begrijpen en voorspellen. In het project VERBIND ontwikkelen we een methode waarmee zij het meeste uit hun data kunnen halen op een ethisch verantwoorde manier.

Doel

Het project Verantwoorde Belevingsgeoriënteerde Interactie op basis van Data-analyse (VERBIND) draait om data. Bedrijven en overheden verzamelen informatie over het online gedrag van hun klanten en burgers. Met die informatie doen ze voorspellingen over toekomstig gedrag. Maar in wiens belang is dit?

In dit project ontwikkelen we een kader om slim en ethisch verantwoord data te analyseren. Dit kader helpt organisaties om de behoeften van de klant en de burger centraal te stellen.

Resultaten

Het kader voor data-analyse bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Een uitleg van belangrijke begrippen, die verschillende partijen helpt om elkaar beter te begrijpen;
  • Een overzicht van bruikbare technieken om data te analyseren;
  • Richtlijnen voor ethisch verantwoord ontwerp, bijvoorbeeld voor het bewaken van privacy.

Bedrijven en overheden kunnen het kader gebruiken om gepersonaliseerde producten en diensten te ontwerpen.

Looptijd

01 januari 2018 - 01 oktober 2018

Aanpak

We verzamelden technieken uit verschillende disciplines om data beter te analyseren:

  • Process mining: hierbij zien we de interacties tussen organisaties en individuen als een proces van gebeurtenissen
  • Text mining: inhoud, motivatie en stemming ophalen uit e-mails en chatberichten
  • Data mining: analyseren van overige databronnen

In het onderzoek ging speciale aandacht uit naar de ethiek van dataverzameling en -analyse. Er is een ethische werkgroep opgericht die zich bezighoudt met ethische dilemma's die tijdens het onderzoek naar voren komen. Verder willen we richtlijnen voor ethisch ontwerpen ontwikkelen.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?