Verantwoord diensten ontwikkelen met Big Data

Uitleg met smart devices en robot

Bedrijven en organisaties kunnen hun data benutten om nieuwe diensten te ontwikkelen. Vaak ontbreekt het ze aan kennis om dit op een slimme en verantwoorde wijze te doen. Met dit onderzoek maken we methoden en technieken beschikbaar voor organisaties.

Doel

Het onderzoek 'Data driven service innovation' helpt mkb-ondernemingen en publieke organisaties nieuwe diensten te ontwikkelen met data. We doen dit door methoden, technieken en hulpmiddelen aan te bieden.

Transparantie is een belangrijk onderdeel van dit project. We vinden dat toepassingen van data begrijpelijk en duidelijk moeten zijn. Daarom ontwikkelen we technieken om data op een verantwoorde manier te gebruiken, met transparantie als basis.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van het project zijn:

  • De ethical matrix, een instrument om bij het ontwerp en de implementatie van een concrete digitale toepassing het gesprek te voeren over de impact op de persoonlijke waarden van directe en indirecte stakeholders;
  • Een data driven service canvas waarmee vanuit verschillende invalshoeken de verschillende fasen van data driven service ontwikkeling in kaart gebracht kunnen worden;
  • Een referentiemodel voor een data driven service innovation process.

Een overzicht van alle inzichten en resultaten is te vinden met behulp van onze chatbot op https://vwdata-adviseur.herokuapp.com/

Looptijd

15 februari 2018 - 15 februari 2020

Aanpak

We ontwikkelen een raamwerk met methoden, technieken en hulpmiddelen voor het gebruik van Big Data. Het raamwerk bevat:

  • een model om methoden en technieken te beschrijven;
  • een aanpak voor het beschrijven van de situaties waarin ze gebruikt kunnen worden;
  • een werkwijze om de juiste methoden en technieken bij een specifieke situatie te vinden.

In het onderzoek werken we onder meer aan een methode voor het identificeren en uitwerken van waarden in relatie tot datagedreven diensten en een aanpak om machine learning uitlegbaar te maken.

We toetsen de toegevoegde waarde van het raamwerk in een project met het HU GEZOND&WEL Centrum.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

In dit onderzoek werken we samen met Fontys Hogeschool, Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit.

Het onderzoek maakt deel uit van het programma Verantwoorde Waardecreatie met data (VWdata) van NWA Startimpuls.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?