GOAPP: Veilig videogebruik voor volgen ontwikkeling baby

Ouders maken filmopnames van hun baby met bewegingsproblemen. Opnames die kinderfysiotherapeuten gebruiken voor het behandelplan. Om de opnames veilig op te slaan en te versturen, ontwikkelen we een prototype applicatie.

Doel

Het 'Godivapp Applied in Pediatric Primary care'-project (GoAPP) ontwikkelt, onderzoekt en realiseert de invoering van een e-health applicatie voor het uitwisselen van videomateriaal. Zo kunnen bijvoorbeeld kinderfysiotherapeuten dit opnamemateriaal gebruiken bij het behandelplan van een baby met bewegingsproblemen.

Binnen GoAPP zijn de volgende vijf invalshoeken voor vernieuwing en invoering van e-health bij elkaar gebracht:

 • gebruikers van de applicatie, zoals ouders;
 • mensen in de zorg;
 • de technologische kant
 • de menskant van de technologie en
 • de bedrijfskundige kant.

Deze zijn georganiseerd rond drie werkpakketten:

 • het verbeteren van het videoportal;
 • de invoering ervan;
 • de bedrijfskundige haalbaarheid, via ontwerpgericht onderzoek, literatuuronderzoek, onderzoek naar de invoering ervan en business-case onderzoek en
 • de doorgroei van het netwerk kinderfysiotherapeuten naar een Community of Practice actuele ervaringen uitgewisseld worden.

Resultaten

Eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijken zouden de applicatie graag gebruiken. Zij verwachten dat het een waardevolle uitbreiding is van hun mogelijkheden en een kans om als praktijk te vernieuwen. Zij zien, als zelfstandige ondernemers, ook belemmeringen, zoals ICT-ondersteuning en een passende bijdrage van de patiënt voor een videoconsult. Voor de kinderfysiotherapeuten speelt ook betaalbaarheid en gebruiksgemak een belangrijke rol.

Het project leverde de volgende resultaten op:

 • een goedwerkend videoportal met productierijpe software;
 • een plan voor het invoeren ervan met diverse scenario’s;
 • een businessmodel met diverse scenario’s;
 • een ontwerp voor een Community of Practice.

Ter afsluiting van het project werd op de HU op 2 november 2018 het festival (Kind en Beweging) met een expo en workshops georganiseerd voor het werkveld over toepassing van technologie in de kinderfysiotherapie.

Looptijd

01 juni 2016 - 01 december 2018

Aanpak

We hebben een app en een portal ontwikkeld en daar een businessmodel voor gecreëerd.

GODIVA (GrOss motor Development of Infants using home Video registration with the AIMS) is een onderzoeksgroep van Hogeschool Utrecht. Hieruit is het Godivapp Applied in Pediatric Primary care (GoAPP) project voortgekomen.

Bekijk ook onze HU story.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Er is een consortium gevormd met de volgende partners: Universiteit Utrecht Klinische GezondheidsWetenschappen, Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen, Universitair Medisch Centrum Utrecht – Wilhelmina Kinderziekenhuis, Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland, Nederlandse Vereniging Fysiotherapie bij Kinderen en Biomedia BV.

De volgende kinderfysiotherapiepraktijken doen mee: Kinderfysiotherapiepraktijk G. Schuitema Santpoort, Fysiotherapie Rotterdam, Kinderfysiotherapie Zeewolde, Kinderfysiotherapie Amersfoort, Praktijk voor kinderfysiotherapie Alphen a/d Rijn, Kinderfysiotherapie Balijelaan Utrecht, Groepspraktijk voor Fysiotherapie Deventer, Praktijk voor fysiotherapie Schmitz Haaksbergen, Kinderfysiotherapie regio Westland en Bengels & Kanjers Amersfoort.

Cofinanciering

RAAK mkb

Wil je samenwerken of heb je een vraag?