Van een creatief idee naar een passende zelf-managementinnovatie

Zorginnovatie robot

Als we in de toekomst goede zorg willen blijven bieden, is vernieuwing hard nodig. Slimme ideeën zijn er genoeg, maar het blijkt lastig om nieuwe oplossingen te implementeren in de zorgpraktijk. Welke rol kan praktijkgericht onderzoek hierbij spelen?

Doel

We brengen het onderzoeksproces van zelf-managementinnovaties in kaart. Hoe worden creatieve ideeën door middel van praktijkgericht onderzoek omgezet in bruikbare innovaties in de zorgpraktijk? Wat is ervoor nodig om deze ideeën te laten uitgroeien tot verbeteringen in de zorg?

Dit onderzoek moet leiden tot een model voor onderzoekers in het hbo. Met behulp van het model kunnen onderzoekers voorafgaand, tijdens en na het onderzoek samen met praktijkpartners inzichtelijk maken welke doelen en bijbehorende onderzoeksactiviteiten ze ondernemen om tot bruikbare resultaten te komen voor zowel de wetenschap als de praktijk.

De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat er in het onderzoek naar passende zelf-managementinnovaties met name prototypes worden opgeleverd. De doorontwikkeling van deze prototypes naar bruikbare producten blijkt erg lastig te zijn. Het is niet duidelijk wat de rol van onderzoekers, praktijkpartners en andere stakeholders in dit implementatie- en opschalingsproces is en in hoeverre er tijdens het onderzoek al sprake is of zou moeten zijn van activiteiten die nodig zijn voor een implementatie van de zelf-managementinnovatie in de praktijk.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 januari 2018 - 01 januari 2022

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies.

 • In deelstudie 1 zijn succesfactoren voor de implementatie en opschaling van zelf-managementinnovaties verkend door middel van een systematisch literatuuronderzoek.
 • In deelstudie 2 wordt het onderzoeksproces van negen onderzoeksprojecten die zijn uitgevoerd door onderzoekers van de HU geanalyseerd. In deze deelstudie is gekeken naar de implementatie en opschaling van de innovaties en de onderzoeksactiviteiten die volgens onderzoekers en praktijkpartners nodig om tot implementatie en/of opschaling van de zelf-managementinnovatie te komen.
 • In deelstudie 3 zal de rol van stakeholders tijdens het onderzoeks- implementatie en opschalingsproces centraal staan. Deze deelstudie is onderdeel van het door ZonMW gefinancierde project Creative & Health Innovation WAys of Working Analisys (link naar project CHIWAWA).
 • Deelstudie 4 wordt een ontwerpgerichte studie waarbij het model op basis van de eerdere drie deelstudies wordt ontwikkeld.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Wilke van Beest | onderzoeker | lectoraten Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en Marketing, Marktonderzoek en Innovatie
  Wilke van Beest
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Marketing & Customer Experience, Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
 • Gerrita van der Veen | Directeur Digital Business & Media
  Gerrita van der Veen
  • Lector
  • Lectoraten: Marketing & Customer Experience
 • Daan Andriessen | lector | Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
  Daan Andriessen
  • Lector
  • Lectoraten: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
 • Harald Pol
  Harald Pol
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Marketing & Customer Experience

Samenwerking met kennispartners

In dit onderzoek werken we samen met Universiteit Utrecht en de netwerkorganisaties UCreate en Uzelf.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wilke van Beest | onderzoeker | lectoraten Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Wilke van Beest

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Marketing & Customer Experience, Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek