Urban Energy: samenwerken voor de energietransitie

Mensen op een dak met zonnepanelen

Midden- en kleinbedrijven zijn belangrijk voor de energietransitie. De energiezuinige processen en producten die ze ontwikkelen worden gebruikt door de bouw- en industriesector, die hiermee hun energieverbruik verminderen. Als het mkb samen met onderwijsinstellingen onderzoek gaat doen, kunnen ze nog meer innoveren op dit gebied.

Doel

Het project had tot doel om te achterhalen wat de behoefte is van het mkb aan praktijkgericht onderzoek naar energie en duurzaamheid. Dit teneinde het mkb te helpen innoveren door onderzoekers en studenten beschikbaar te stellen voor onderzoek.

Resultaten

De bevindingen die centraal staan in het onderzoeksrapport zijn:

  • Vergroten van de impact van praktijkonderzoek op het onderwijs (onder andere nagaan hoe lectoren onderwijs structureel kunnen versterken en verdiepen; bij ieder onderzoeksproject een onderwijsambitie formuleren en realiseren).
  • Uitbouwen van mogelijkheden van interactie tussen onderzoeksgroepen en het mkb: betere loketfuncties bij hogescholen; kennis- en netwerkinitiatieven; vergroten van de toegevoegde waarde van onderzoek voor mkb – zoals versterken onderwijs of meer nadruk op implementatiecomplexiteit).

Looptijd

01 januari 2017 - 30 november 2017

Aanpak

Deze studie is in opdracht van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Om uit te vinden hoe samenwerkingen in onderzoek nu verlopen interviewden we de betrokken lectoren en ondernemers uit het innovatief MKB. Daarnaast lieten we een enquête invullen door het innovatief mkb.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Evert-Jan Velzing | onderzoeker | lectoraat Building Future Cities

Evert-Jan Velzing

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Building Future Cities