Toolkit formatief toetsen voor hbo-docenten

Lessituatie
De 'toolkit formatief toetsen' is een verzameling van praktische filmpjes, instrumenten, voorbeelden en actieve werkvormen. Hiermee kunnen hbo-docenten en onderwijskundigen aan de slag om hun eigen formatieve toetspraktijken kritisch te bekijken en te verbeteren.

Doel

In ons literatuuronderzoek naar formatief toetsen in de dagelijkse lespraktijk (Gulikers & Baartman, 2017) vonden we veel praktische handvatten. Het doel van dit project was om alle inzichten uit het literatuuronderzoek te verwerken in praktische filmpjes, tools en werkvormen. Alles is openbaar beschikbaar gemaakt via een website.

Resultaten

De toolkit formatief toetsen is openbaar beschikbaar feestelijk gelanceerd op het symposium van het Platform Leren van Toetsen.

De eindrapportage van de NRO overzichtsstudie (NRO-PPO 405-15-722) beschrijft de opzet van de literatuurstudie en de resultaten (Gulikers & Baartman, 2017).

We hebben posters gemaakt van de vijf fasen van de 'Formatieve Toetscyclus'. Deze posters omschrijven activiteiten van docenten in de vijf fasen.

In september 2017 heeft Liesbeth Baartman een ECBO-lezing verzorgd over de 'Formatieve Toetscyclus' in het beroepsonderwijs. Bekijk de opname van deze lezing.

We publiceerden praktische artikelen over de overzichtsstudie in:

 

Looptijd

01 september 2017 - 01 juni 2018

Aanpak

De toolkit formatief toetsen is gebaseerd op de NRO-overzichtsstudie 'doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met effect! Wat doet de docent in de klas?' (Gulikers & Baartman, 2017). De 'formatieve toetscyclus' (zie Figuur) is de basis voor alle ontwikkelde filmpjes, instrumenten en werkvormen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

In dit project hebben we samengewerkt met het Platform Leren van Toetsen. Onderzoekers van 4 hogescholen hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van de tools en werkvormen. Zij hebben de toolkit ook uitgeprobeerd in hun eigen hogeschoool.

Dit project is gefinancierd door NRO met een Kennisbenutting Plus subsidie (projectnummer 405-17-835).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?