TOM Rotterdam: langer thuis wonen door aandacht voor voeding

Thuis Onbezorgd Mobiel

De meeste Nederlanders willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Vallen blijkt één van de grootste risico’s voor 65-plussers.  Het programma TOM biedt 65-plussers een totaalpakket aan ondersteuning en voorlichting om de kans op vallen te verkleinen. Onderzoekers van de HU doen daarbij onderzoek naar het voedingsgedrag van de deelnemers.

Doel

65-plussers hebben een hoger risico op vallen. Erg vervelend, want de gevolgen van een val kunnen iemand enorm beperken. Het programma Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) biedt een multidisciplinair programma om het risico op een val te verminderen. Daarin krijgt de deelnemer tips over voeding, volgt het beweegprogramma In Balans en is er aandacht voor sociale activiteiten.

De ervaringen met het programma laten zien dat er vanuit deelnemers en professionals meer behoefte is aan aandacht voor eetgedrag. Om voeding, bewegen en de sociale omgeving te combineren in het programma, is in april 2019 TOM Rotterdam gestart. 65-plussers met een verhoogd risico op vallen die zelfstandig wonen kunnen hieraan meedoen.

PubLab heeft voor de start van TOM Rotterdam het eetgedrag van ouderen onderzocht. Dat onderzoek had twee doelen:

  • Meer inzicht krijgen in de sociaal-culturele factoren die het eetgedrag van ouderen beïnvloeden, met specifieke inzichten voor de wijk het Lage Land in Rotterdam, waar TOM Rotterdam start.
  • Inzicht krijgen in de impact die het gecombineerde leefstijlprogramma TOM Rotterdam heeft op deze factoren.

Resultaten

Dit onderzoek loopt momenteel. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

TOM Rotterdam is relevant voor zorgprofessionals die met deze kwetsbare ouderen werken, waaronder fysiotherapeuten, diëtisten, huisartsen. Ook is de input belangrijk voor de gemeente Rotterdam, buurtwerkorganisaties en zorgverzekeraars.

Looptijd

01 januari 2018 - 11 januari 2019

Nieuws en evenementen

Aanpak

In het vooronderzoek voor TOM Rotterdam doen we samen met adviesbureau Purpose literatuuronderzoek, interviews en observaties.

Tijdens het programma doen we aanvullend onderzoek onder de deelnemers. 

Aan het eind van het programma voeren we een evaluatie uit van de impact van TOM op sociaal-culturele factoren.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

TOM Rotterdam is een initiatief van de landelijke partners:

Betrokkenen bij de uitvoering:

TOM Rotterdam wordt grotendeels gefinancierd door het Danone Ecofonds Systeem.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Amber Ronteltap | onderzoeker | lectoraat Crossmediale communicatie in het publieke domein

Amber Ronteltap

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg