Studeren zonder financiële zorgen

drie studenten

Sommige studenten hebben zoveel geldzorgen dat studeren niet meer goed lukt. Wat kunnen studentenbegeleiders in het hbo doen om financiële problemen op tijd te herkennen en bespreekbaar te maken? We werken in dit project samen met begeleiders en studenten van zeven hogescholen.

Doel

Met dit project willen we de begeleiding verbeteren van studenten die kampen met geldzorgen. We werken aan initiatieven waarmee studentbegeleiders geldproblemen bij studenten eerder kunnen herkennen. Ook trainen we ze om het onderwerp bespreekbaar te maken, zodat studenten eerder naar de juiste begeleider of dienstverlener gaan.

Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk studenten hun opleiding afmaken zonder financiële zorgen, vertraging en uitval.

Resultaten

We hebben een glossy docentenmagazine gemaakt dat is verspreid onder alle hogescholen in Nederland. Daarnaast hebben we meer dan 200 studentenbegeleiders getraind in 19 workshops in tien verschillende steden. Ten slotte hebben we op de Hogeschool Utrecht een financieel spreekuur voor studenten gestart. Met deze initiatieven helpen we studievertraging en uitval door geldproblemen te voorkomen.

Dat dit nodig is blijkt uit de verkenning die we hebben uitgevoerd onder bijna vijfduizend hbo-studenten. Een op de vijf komt moeilijk rond en van de studenten die zeggen heel moeilijk rond te komen zegt de helft wel eens te denken aan het stoppen met de studie, zich minder goed te kunnen concentreren of lagere cijfers te halen als gevolg van de geldzorgen.

Looptijd

01 juni 2017 - 31 mei 2019

Aanpak

We werken aan verschillende initiatieven om studievertraging en uitval door geldproblemen te voorkomen. Dit doen we door in gesprek te gaan met studentbegeleiders en studenten.

Eerst brengen we het probleem in kaart. Hoeveel studenten worden geplaagd door financiële zorgen? Waar ligt de oorzaak van het probleem? En hoe gaan begeleiders nu om met geldproblemen van studenten?

Op basis van wat we weten over het probleem, ontwikkelen we een nieuwe werkwijze voor studentbegeleiders. Met een training en voorlichtingsmateriaal zorgen we dat begeleiders met de werkwijze aan de slag gaan.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is daarnaast samengewerkt met zes andere hogescholen die als ambassadeurs in het project hebben opgetreden: Hogeschool van Amsterdam, Saxion, Hanze, Avans, Hogeschool Rotterdam en Haagse Hogeschool.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?