Strafrechtmediation: Geborgd in kwaliteit

man en vrouw zittend naast elkaar

Mediators in strafzaken hebben te maken met de ingewikkelde verhouding tussen daders en slachtoffers. Bestaande beroepsnormen zijn onvoldoende om de kwaliteit van mediation in het strafrecht te garanderen. Wij doen onderzoek naar nieuwe kwaliteitseisen voor deze beroepsgroep.

Doel

Aan welke kwaliteitseisen dient de praktijk van mediators in strafzaken te voldoen? En hoe kunnen deze worden geborgd? Met deze vraagstelling is dit tweejarige onderzoeksproject van start gegaan. Op basis van een vijftigtal interviews met alle directe stakeholders van mediation in strafzaken, is een competentieprofiel opgesteld voor de mediator in strafzaken. Dit competentieprofiel is vervolgens onder de loep genomen in een Delphi-proces onder ervaren mediatoren, om de praktische relevantie en haalbaarheid hiervan in te bedden. Hiernaast is de kwaliteit van ongeveer 60 slotovereenkomsten beoordeeld op verschillende dimensies (oa. juridische dimensie, taalgebruik, volledigheid, etc.) om  verbeteringskansen van het tastbare product van mediation vast te stellen.  

De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd tijdens een congres op 12 November in Utrecht (Domstad). 

Resultaten

Naast een onderzoeksrapport dat inzicht geeft op de kwaliteit van slotovereenkomsten (het tastbare product van mediation in strafzaken), en over welke competenties en deelcompetenties een mediator in strafzaken dient te beschikken om kwaliteit te leveren, is een handboek gepubliceerd die de aanbevelingen uit dit onderzoek verder uitwerkt. Dit handboek is in samenwerking met het veld ontstaan, onder redactie van mr. Tanja van Mazijk, en levert handvatten voor de praktiserende mediator. 

Voortbordurend op dit SIA RAAK onderzoek schreven Tanja van Mazijk en Marion Uitslag in 2020 meerdere publicaties:

Looptijd

01 september 2017 - 29 november 2019

Aanpak

Het onderzoek bestaat allereerst uit interviews met betrokkenen: mediators, rechters, officieren van justitie, slachtoffers, verdachten, medewerkers van de rechtbank, advocaten en partners uit de beroepsverenigingen.

Daarnaast doen we dossieronderzoek, waarbij we ongeveer 60 slotovereenkomsten bestuderen. 

De bevindingen leggen we voor aan de mediators in een Delphi-proces, een systematische wijze om consensus tussen experts te bereiken. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en gerapporteerd.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Aan dit onderzoek werkten mee:

Ook hebben de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht bijgedragen aan dit onderzoek.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marion Uitslag | Onderzoeker | Toegang tot het Recht en Werken in Justitieel Kader

Marion Uitslag

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht