Stepped e-Care Artrose: de implementatie van digitale artrose tools

Man bij zwembad
Bron: poba

Het online programma Join2Move geeft mensen met artrose beweegopdrachten. Als ze meer begeleiding nodig hebben, moeten ze op tijd doorverwezen worden naar e-Exercise. In dit project ontwikkelden we een doorstroommodel om deze programma's te koppelen. Ook ontwikkelden implementatiemateriaal.

Doel

Met Stepped e-Care willen we een compleet zorgpakket bieden aan mensen met artrose, bestaande uit Join2Move, een doorstroommodel en e-Exercise.

Dit zijn onze doelstellingen:

  • Drie maanden na de start van dit project is er op basis van literatuur en in samenwerking met patiënten, fysiotherapeuten en experts een e-Exercise doorstoommodel ontwikkeld.
  • Vier maanden na de start van dit project is het doorstroommodel en de actuele lijst met e-Exercise geschoolde fysiotherapeuten geïntegreerd in de Join2Move app.
  • Binnen zeven maanden na de start van dit project is het voorlichtingsmateriaal (animatie en folders) verspreid via het Reumafonds, Thuisarts.nl en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
  • Binnen 12 maanden na de start van dit project zijn 250 mensen met artrose aan de heup en knie ingestroomd in Stepped e-Care Artrose.

Resultaten

Bijna een miljoen mensen in Nederland heeft artrose aan hun heup of knie. In eerdere onderzoeksprojecten heeft onze onderzoeksgroep voor mensen met knie- of heupartrose twee digitale tools ontwikkeld en geëvalueerd: Join2Move en e-Exercise. Beide programma’s kunnen mensen met artrose helpen bij het behouden van een actieve leefstijl, ondanks klachten als pijn en stijfheid die gepaard gaan met artrose. Het programma Join2Move kun je zelfstandig doorlopen, bij e-Exercise is de digitale tool geïntegreerd met enkele fysiotherapiebehandelingen. Binnen dit project hebben we gekeken in hoeverre we beide programma’s aan elkaar kunnen koppelen. Als resultaat krijgen gebruikers binnen Join2Move nu op verschillende momenten informatie over het wel of niet nodig hebben van intensievere begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van e-Exercise. Om de bekendheid van beide tools onder mensen met artrose en huisartsen te vergroten, hebben we een animatie laten maken en flyers verspreid.

Looptijd

01 oktober 2018 - 01 mei 2019

Aanpak

Op basis van literatuur en in co-creatie met patiënten, fysiotherapeuten en experts hebben we een e-Exercise doorstoommodel ontwikkeld. Via diverse kanalen verspreiden we voorlichtingsmateriaal.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met: 

  • Hogeschool van Amsterdam
  • Bart Koopman Film en Animatie
  • The Health Train

We worden gefinancierd door: 

  • ZonMW

Wil je samenwerken of heb je een vraag?