Sportvrienden: studenten en jongeren met jeugdhulp sporten samen

sporters

In het project Sportvrienden worden studenten in hun maatschappelijke diensttijd gekoppeld aan jongeren met jeugdhulp. Door samen te sporten groeit het vertrouwen en kan de student een gelijkwaardig voorbeeldfiguur worden met een coachende rol. Wij kijken wat dit project de betrokkenen oplevert.

Doel

Kan een sportvriend een steunfiguur worden voor kwetsbare jongeren? We kijken wat er gebeurt als studenten via een sportactiviteit worden gekoppeld aan een jeugdzorgjongere, op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. Sport en bewegen zijn de basis van het contact, maar als het vertrouwen groeit, kan de student zich tot gelijkwaardig voorbeeldfiguur en coach ontwikkelen.  

'Sportvrienden' heeft voordelen voor zowel de student als de jongere:

 • De student kan actief zijn in de samenleving op een leuke en makkelijke manier;
 • De student leert hoe waardevol vrijwilligerswerk is en draagt bij aan een betrokken samenleving;
 • De student kan een zinvolle rol spelen in de versterking van het sociale netwerk van kwetsbare jongeren;
 • De jongere heeft een 'belangrijke ander' in zijn leven, iemand waarmee hij of zij een band opbouwt;
 • De jongeren worden geholpen om te sporten, ook als dit niet  vanzelfsprekend voor ze is.

'Sportvrienden' is onderdeel van de maatschappelijke diensttijd: beleid van het kabinet om jonge mensen betrokken te krijgen in de samenleving.

Resultaten

De resultaten overtreffen alle verwachtingen.

 • Voor het eerste 'Sport-Matching-Event' schreven zich twee keer zoveel studenten en jongeren in als verwacht;
 • Zeker 50 sportvrienden zijn in de eerste tien weken samen gaan thaiboksen, fitnessen, skiën, snowboarden, zaalvoetballen en dansen;
 • Betrokken jeugdzorgorganisaties zagen een positieve verandering bij de jongeren die meededen.

Bekijk de eindrapportage 'Sportvrienden: samen sporten, samen ontwikkelen' (januari 2020)

Looptijd

01 september 2018 - 01 februari 2020

Aanpak

We onderzoeken het project 'Sportvrienden'. Heeft het een meerwaarde voor de betrokkenen? Hoe ervaren zij het project? Er zijn ruim 75 studenten en jongeren aan elkaar gekoppeld. In drie rondes van tien weken laten we de koppels een sport naar keuze beoefenen. Samen beantwoorden we na afloop de volgende vragen: 

 • Hoe vonden studenten het om op deze manier hun maatschappelijke diensttijd in te vullen?
 • Heeft sporten met een sportvriend iets toegevoegd voor de jongere?
 • Wat vonden de deelnemers van de manier waarop ze gekoppeld zijn?
 • Wat kan er nog beter?

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Bas van Nierop | Onderzoeker | Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Bas van Nierop

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Jeugd, Participatie en Stedelijke Ontwikkeling