SPEECH: de ernst van spraakontwikkelingsstoornissen

Kinderen met een spraakontwikkelingsstoornis hebben veel moeite met verstaanbaar spreken. Weten hoe groot de impact is van de spraakontwikkelingsstoornis en weten wanneer een kind behandeling nodig heeft, is van groot belang om de ontwikkeling van deze kinderen te ondersteunen.

Doel

De ernst van een spraakontwikkelingsstoornis kan worden bepaald aan de hand van de verstaanbaarheid, specifieke kenmerken van de spraak en mogelijke andere factoren. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een betrouwbare maat om dit te kunnen meten.

Resultaten

Een concrete uitkomst van dit onderzoek is de normering van de Schaal voor Verstaanbaarheid (ICS-NL) die al door veel logopedisten wordt gebruikt. Deze ICS-NL is beschikbaar als digitale tool voor screening en onderzoek.

Looptijd

01 december 2015 - 31 december 2019

Aanpak

Er zijn meer dan 200 kinderen van 4 tot 7 jaar onderzocht.

 • De kinderen werden over 8 leeftijdsgroepen verdeeld. Van deze kinderen had ongeveer 40% een normale spraakontwikkeling en ongeveer 60% een spraakontwikkelingsstoornis.
 • Het onderzoek bestond uit het afnemen van een plaatjestest, een gesprek over een favoriet onderwerp en een aantal aanvullende onderzoeken. Hierbij werd ook de communicatieve redzaamheid en hoe het kind zijn eigen spraakproblemen ervaart in kaart gebracht.
 • Een aantal kinderen is na een paar maanden opnieuw onderzocht om de vooruitgang in de spraakontwikkeling en verstaanbaarheid vast te stellen.
 • Uit de gesprekken werden fragmenten van de spraak aangeboden aan een panel van luisteraars die een oordeel gaven over hoe goed zij de kinderen konden verstaan.
 • Het uiteindelijke resultaat was een model om de ernst van een spraakontwikkelingsstoornis te bepalen met instrumenten die voor alle logopedisten beschikbaar zijn.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Ellen Gerrits
  • Lector
  • Lectoraten: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Anniek van Doornik | Onderzoeker | Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Anniek van Doornik
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Logopedie: Participatie door Communicatie

Samenwerking met kennispartners

 • Verschillende instellingen voor zorg en onderwijs voor kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen
 • Een instelling voor kinderopvang
 • Logopedisten van de KENTALIS DR. P.C.M. BOSSCHOOL
 • Scholen van Auris

Financiering
Het promotieonderzoek wordt gefinancierd met de HU promotievoucher voor docenten.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Ellen Gerrits

 • Lector
 • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie