SOLACE: zelfmanagement bij chronische pijn

Vrouw op fiets

Chronische pijn is een groot probleem en heeft een flinke impact op de levenskwaliteit. Een deel van de patiënten dat hiervoor een revalidatieprogramma heeft afgerond krijgt een terugval en terugkeer van eerdere klachten. We onderzoeken hoe dat komt.

Doel

Het doel van het onderzoek SOLACE is antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • Wat zijn de langetermijneffecten van revalidatie bij chronische pijn en welke klinische kenmerken hebben patiënten die een terugval ervaren?
  • Welke strategieën zijn er te ontwikkelen ter ondersteuning van zelfmanagement na het afronden van een revalidatieprogramma voor chronische pijn?

Zelfmanagement is het vermogen van mensen om met de symptomen en behandeling van hun klachten en de nodige leefstijlveranderingen om te gaan.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten. Voorlopig kan al wel het Systematic Review ingezien worden.

Looptijd

01 januari 2015 - 01 januari 2020

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit 4 onderdelen:

Retrospectieve survey
We gebruiken een vragenlijst om de effecten van pijnrevalidatie, mate van zelfmanagement en het percentage terugval na 6 maanden te meten. Patiënten vullen dit 6 maanden na het afronden van een revalidatieprogramma in. Zij hebben 3 en 12 maanden na de start van de revalidatie ook al een korte vragenlijst ingevuld.
Systematic review
We doen een literatuuronderzoek naar de effecten van de pijnrevalidatie, de vraag waarom patiënten terugvallen en mogelijke voorspellers.
Co-design
Om inzicht te krijgen in alle aspecten die bij de revalidatie en in de thuissituatie een rol spelen, zijn er al verschillende activiteiten ondernomen. We zochten naar mogelijke achterliggende redenen van een terugval en naar methodes die dit kunnen voorkomen. 
Vervolgens heeft een groep van 60 studenten op basis van de uitkomsten strategieën ontwikkeld en meteen getest. De eerste twee testen vonden plaats bij willekeurige passanten in Hoog Catharijne en tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Aan hand van de reacties zijn de strategieën verder doorontwikkeld. De laatste test vond plaats tijdens de informatiemarkt bij Adelante in Hoensbroek. De uiteindelijke resultaten zijn gepresenteerd aan het SOLACE-team. 
Daarna hebben we een co-sessie gehad waarin we een aantal richtingen voor strategieën hebben uitgezet. Drie studenten hebben hiervoor een gebruikersonderzoek gedaan. Op basis van de resultaten werd in een vervolgsessie met het SOLACE-team en experts één strategie, of een combinatie van elkaar versterkende strategieën, gekozen en ontwikkeld.
Haalbaarheid
We hebben inmiddels twee prototypes van interventies die terugval moeten voorkomen getest in twee revalidatiecentra. Patiënten en zorgverleners hebben deze als bruikbaar en gebruiksvriendelijk ervaren. Daarnaast sloot de interventie goed aan op het bestaande behandelprogramma. 
Op basis van deze positieve resultaten is besloten om de interventie door te ontwikkelen in de vorm van een app. Dit wordt uitgevoerd in de Agrippa-studie.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met:

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Sia-RAAK Publiek.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Stefan Elbers | onderzoeker | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Stefan Elbers

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid