Sociale media gebruik in ontwikkelingssamenwerking

Een verkennende studie naar het gebruik van sociale media in ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.

Doel

De volgende onderzoeksvraag stond centraal: hoe gebruiken Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties sociale media in hun projecten. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe de organisaties omgaan met sociale media.

Resultaten

Met zijn onderzoek heeft Sheombar de relatie geanalyseerd tussen organisatie-strategische doelen via de perceptie op sociale media van de organisaties, en het daadwerkelijk gebruik van social media door de hulpverleningsorganisaties.

Impact van het project

Inbedding van organisationele social media research bevindingen in het masteronderwijs en de bachelor honourscursus Digitalisation & Internationalisation.

Op uitnodiging van maatschappelijke netwerkorganisaties zoals Partos, Partin, The Spindle webinars en congressessies verzorgd en deelgenomen aan paneldiscussies op het gebied van digitale ontwikkelingen die impact hebben op het werkveld van deze organisaties

 

 

gastoptredens Anand Sheombar

"Anand Sheombar is een gepassioneerd onderzoeker die de ontwikkelingen in de praktijk van ontwikkelingsorganisaties actief volgt en aan uitwisselingen deelneemt."

Anne-Marie Heemskerk, Manager Kennis, Effectiviteit en Innovatie
Partos, branchevereniging voor ontwikkelingsorganisaties 

Looptijd

09 januari 2011 - 31 december 2019

Aanpak

Het kwalitatief onderzoek naar het fenomeen van organisationeel gebruik van sociale media in de context van ontwikkelingssamenwerking combineert case study onderzoek met een grounded theory methode.

Betrokken HU-onderzoekers

Meer weten?

  • Dissertatie
  • Blog over het onderzoek
  • ArtikelSocial Media and Development: Understanding NGO practices and perceptions
  • Artikel: Constructing an Applicability Framework for Organisational Social Media Use by Development NGOs
  • Social media: Anand deelt kennis over digitale ontwikkelingen met een breed publiek van NGO's, academici en geïnteresseerden in deze Facebook-groep.

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Anand Sheombar | onderzoeker | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Anand Sheombar

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen