Smart Solar Charging: duurzame energie op wijkniveau

praktijkles techniek

Een duurzaam energiesysteem op wijkniveau: met Smart Solar Charging wordt lokaal opgewekte zonne-energie in (deel)auto’s opgeslagen via een slim en dynamisch systeem (Vehicle2Grid). Wij onderzoeken de wenselijkheid van deze dienst voor gebruikers.

Doel

We onderzoeken wat de beste ervaringen zijn van de gebruikers van het energiesysteem Smart Solar Charging.

Een Smart Solar Charging-systeem werkt pas bij een (deel)autosysteem van minimaal honderd auto’s. Dit kan een goede oplossing zijn voor het mobiliteitsprobleem in de steden. Maar wat is het voordeel voor de gebruikers? Wat verandert er in hun leven en hoe reageren zij hierop? Waar zijn zij bang voor? Wat verlangen ze? Zoals hierboven genoemd zijn dit belangrijke aspecten om ervoor te zorgen dat het nieuwe systeem daadwerkelijk kan slagen.

Hoe ziet de ervaringswereld van mogelijke betrokkenen eruit? Het antwoord op deze vraag zal worden meegenomen in de ontwikkeling van de diensten.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Op de projectwebsite lees je meer over Smart Solar Charging

Looptijd

01 april 2017 - 01 april 2021

Aanpak

Het lectoraat Co-Design van Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar optimale gebruikersinteracties van de beoogde diensten. In het Design Innovation model van Ideo zijn drie elementen die de basis voor innovatie zijn. Waar andere partijen in het project zich met name richten op de zakelijke en technische kanten van het verhaal, onderzoekt het lectoraat Co-Design de human en dus desirability-kant, vanzelfsprekend in verbinding met de twee andere elementen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners