Smart Digital-Commerce Cross-Border Model

Digitale shopping

Nederlandse webshops en hun logistiek dienstverleners ervaren allerlei barrières bij het afhandelen van internationale online orders. Waarom is de stap naar internationaal succes soms lastig? Organisaties hebben vooral behoefte aan ondersteuning bij de operatie. Het Smart Digital-Commerce Cross-Border Model biedt inzicht.

Doel

Dit onderzoek biedt op twee punten inzicht:

 • Waarom ervaren sommige webshops een moeizame gang naar internationaal succes?
 • Welk soort webshops hebben meer moeite met een uitbreiding over de landsgrenzen?

Om meer te weten te komen over de problematiek, is een netwerk van deelnemers met duidelijke overeenkomstige problematiek bij cross-border sales-expansie noodzakelijk. Dat netwerk bestaat uit online retailers en hun logistieke ketenpartners.

Resultaten

Het onderzoek geeft het richting voor vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek richt zich op innovatieve oplossingen voor het cross-border sales-expansie vraagstuk. Dit onderzoek helpt ons met antwoorden op vragen over management- en ondernemersgedrag:

 • Waarom kiest een manager/ondernemer voor beperkte investering ?
 • Welke effect heeft de ketenpartners op cross-border succes?
 • Welke aanvullende kennis over ketenmanagement, besluitvorming, data-analyse en ondernemerschap volgt uit dit onderzoek voor onderwijs en onderzoek?

Bij vervolgonderzoek bestaat er een beter kans om het netwerk aan MKB-deelnemers te laten groeien.

Looptijd

01 september 2018 - 01 maart 2019

Aanpak

Bij dit project zijn een beperkt aantal Nederlandse webshops betrokken. Daarnaast deed brancheorganisatie Thuiswinkel.org mee. Het onderzoek omgaf literatuuronderzoek, brainstormsessies met partners en kwalitatief onderzoek middels interviews.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Pascal Ravesteijn | lector | Procesinnovatie en Informatiesystemen
  Pascal Ravesteijn
  • Lector
  • Lectoraten: Procesinnovatie & informatiesystemen
 • Marja Exalto
  Marja Exalto
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Procesinnovatie & informatiesystemen

Samenwerking met kennispartners

Dit KIEM-project is uitgevoerd in samenwerking met Salesupply, Minewood Quilting, en Thuiswinkel.org. Deze MKB-bedrijven garanderen directe betrokkenheid van de praktijk. Thuiswinkel.org biedt daarbij toegang tot webshops. Daarnaast hebben 6 webshops deelgenomen aan een enquête en zijn dienstverleners (vervoerders en distributiebedrijven) en andere ketenpartners benaderd in het onderzoek.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marja Exalto

Marja Exalto

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen