Samenwerken aan veiligheid bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering

flyer over save in woord en daad

De (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering in Midden-Nederland werken sinds 2015 met de werkwijze 'SAmenwerken aan VEiligheid' (SAVE). Hoe verloopt dat in de praktijk? Waar lopen medewerkers tegenaan? En wat kan hen helpen om de werkwijze nog beter toe te passen?

Doel

De (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming werken sinds 2015 met de SAVE-werkwijze: SAmenwerken aan VEiligheid. Toen dit onderzoek in 2016 startte, waren medewerkers nog volop bezig om zich deze werkwijze eigen te maken. Met het onderzoek 'SAVE in woord en daad' wilden we hen hierbij ondersteunen. 

Drie uitgangspunten staan centraal in deze werkwijze:

  • Veiligheid en een gezonde ontwikkeling van het kind.
  • 'Eigen kracht' van de cliënt is belangrijk: laat de cliënt zoveel mogelijk zelf doen.
  • Hulpverleners uit verschillende teams werken nauw samen.

Wij keken in ons onderzoek hoe de medewerkers de werkwijze ervaren, welke knelpunten ze tegenkomen en wat hen kan helpen om de werkwijze nog beter toe te passen.

Resultaten

Conclusies, aanbevelingen en voorbeelden

Lees de samenvatting van het onderzoeksrapport in het online magazine 'SAVE in woord en daad' {pdf}. Je vindt hierin conclusies, aanbevelingen en een aantal voorbeelden die laten zien hoe complex elke cliëntsituatie is.

Of lees het volledige eindrapport {pdf}.

Workshop 'Inschatten van veiligheid'

Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking? Daarvoor is het belangrijk om te weten wie de ander is en hoe diegene werkt. Ook moet je het eens zijn over hoe een veilige opvoedsituatie eruitziet.

We hebben de workshop 'Inschatten van veiligheid' ontwikkeld om hulpverleners in de jeugdreclassering en jeugdbescherming te helpen samen besluiten te nemen. Met de Handleiding kunnen organisaties de workshop zelf organiseren voor hun medewerkers.

De workshop is ook te gebruiken in het (hbo-)onderwijs. Bijvoorbeeld bij opleidingen van Social Work, Sociaal Juridische Dienstverlening, Integrale Veiligheidskunde en Pedagogiek.

 

Looptijd

01 mei 2016 - 01 oktober 2018

Aanpak

In het eerste deel van het onderzoek hebben we in kaart gebracht hoe de hulpverleners in hun werk omgingen met de drie centrale uitgangspunten van SAVE. Tegen welke vragen liepen ze daarbij aan?

Dit hebben we onderzocht door interviews te houden, workshops te geven en dossiers van cliënten en literatuur te bestuderen. Ook hebben we een vignettenstudie uitgevoerd. Medewerkers van verschillende organisaties bekeken samen een casus en bespraken daarna hoe zij het zouden aanpakken.

In een serie workshops die we daarna organiseerden wisselden de medewerkers ervaringen uit, om van elkaar te leren.

Op basis van de inzichten uit ons onderzoek hebben de professionals teruggekeken naar hun eigen handelen. Dit heeft geleid tot aanbevelingen om de uitvoering van de werkwijze te verbeteren.

Lees alle aanbevelingen in het online magazine 'SAVE in woord en daad' >

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit project was een samenwerking van het Kenniscentrum Sociale Innovatie met:

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van Regieorgaan SIA.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?