Samen voor maatwerk: integraal werken in Woudenberg

De gemeente Woudenberg en de zorgorganisaties MEE en Youké hebben met ingang van 1 januari 2018 een coöperatie opgericht met als doel om samen met inwoners tot meer lokale en integrale antwoorden te komen op hun ondersteuningsvragen. De coöperatie wordt daartoe als de beste organisatievorm gezien.  

Doel

De doelstelling van het onderzoek is het ondersteunen van het leerproces in de pilot. Dit gebeurt door het in beeld te brengen van factoren die van invloed zijn op het behalen van de doelstellingen van het innovatieproces. Hiermee kunnen de betrokkenen leren van de opgedane ervaringen en waar nodig de werkwijze bijstellen.

Resultaten

Het project levert een beschrijving op van de factoren die van invloed zijn op het realiseren van een integrale en lokale werkwijze in het sociale domein in Woudenberg. Het onderzoek is erop gericht om de ervaringen in Woudenberg overdraagbaar te maken, zodat ook andere gemeenten ervan kunnen leren.

Looptijd

01 april 2019 - 30 april 2021

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit een aantal kwalitatieve deelonderzoeken waarmee de ervaringen van verschillende betrokken partijen (leden van de ALV, medewerkers van De Kleine Schans, gemeente en inwoners) in beeld worden gebracht. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de klanttevredenheidsmonitor van de gemeente Woudenberg.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

In het project werkt de Hogeschool Utrecht samen met Het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, kennisplatform Utrecht Sociaal, Gemeente Woudenberg en Coöperatie De Kleine Schans. Aan de coöperatie nemen de volgende organisaties uit het sociale domein Woudenberg deel:
- Seniorenbelangen
- Stg burger initiatief w'berg
- IQ coaches
- Stg. Coalitie erbij
- Pcob50Plus
- Stg welzijn ouderen SWO
- Platform van de kerken
- Stg. Jeugdpunt
- Buurtbemiddeling
- Youké
- A.N.J.A. Assisteert
- MEE
- Moriahoeve
- Humanitas Eemland
- Dialoog met perspectief
- Workfast
- Beweging 3.0
- Bibliotheek Eemland afd Woudenberg
- IDH Schuldhulpverlening

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Inge Scheijmans | onderzoeker lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning

Inge Scheijmans

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning