Samen technologie ontwikkelen voor meer zelfredzaamheid

Voor mensen met een cognitieve beperking is het moeilijk om zelfstandig activiteiten te plannen, om te gaan met stress en te communiceren met anderen. Wij onderzochten hoe deze mensen samen met zorgverleners technologie kunnen ontwerpen om de zelfredzaamheid te vergroten.

Doel

Wij onderzochten hoe cliënten en zorgverleners samen technologie kunnen ontwerpen. Deze technologie moet ervoor zorgen dat cliënten zelfstandig dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren, zodat hun zelfredzaamheid vergroot.

Technologie die zelfredzaamheid stimuleert is veelbelovend. Wel is de ontwikkeling hiervan vaak gedreven vanuit de technologie en niet vanuit het perspectief van cliënt en zorgverlener. Een samenwerking tussen beiden biedt kansen hiertoe.

Resultaten

Lees meer over de resultaten van Powertools op www.powertoolkit.nl. Deze toolkit bevat relevante informatie voor ontwerpers, zorgverleners en zorginnovatoren.

Deze website bevat praktische informatie, methoden, technieken, richtlijnen en voorbeelden die helpen bij het gezamenlijk ontwerpen van technologie. Deze technologie ondersteunt mensen met een cognitieve beperking (een licht verstandelijke beperking en/of autisme) en hun zorgverleners.

De ontworpen technologieën zijn voornamelijk prototypes, maar 'MyDailight' wordt nog doorontwikkeld bij Universiteit Twente als ook het OOC-kussen (nu Millow) door een van onze onderzoekers.

Looptijd

01 januari 2016 - 01 maart 2018

Aanpak

In Powertools droegen cliënten en zorgverleners intensief bij aan het ontwikkelen van technologie om de zelfredzaamheid te bevorderen.

Studenten van diverse opleidingen, met een technische, ontwerp- of zorgachtergrond, ontwikkelden en beoordeelden de technologie samen met de cliënten en zorgverleners. Zij deden dit onder begeleiding van docentonderzoekers en professionele ontwerpers. Zij gebruikten hierbij creatieve en visuele technieken, zoals dagboekmethoden en foto-opdrachten. Via deze technieken konden alle betrokkenen communiceren over het onderwerp zonder dat zij bijvoorbeeld gehinderd werden door vaktaal.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met verschillende kennis- en zorginstellingen en ontwerpbureaus.

Kennisinstellingen
Hogeschool UtrechtHogeschool Arnhem-NijmegenUniversiteit TwenteTNO

Zorginstellingen
PhiladelphiaSizaPlurynIntermetzoAmerpoort

Ontwerpbureaus
OnesecondsKaliberNoXqsUCreate Centre of Expertise Creative Industries

Financiering
Dit onderzoek werd gefinancierd door SIA RAAK

Wil je samenwerken of heb je een vraag?