Samen financieren, samen ondernemen

Financieel gesprek

Kleine en middelgrote familiebedrijven met grote financiële mogelijkheden komen vaak problemen tegen bij de verkoop van het bedrijf. Familieleden hebben verschillende rollen, waardoor onduidelijk is wie financiële besluiten mag nemen. In dit onderzoek kijken we naar bedrijfsoverdrachten in familieverband.

Doel

We onderzoeken hoe de overdracht van kapitaalintensieve familiebedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) makkelijker kan.

Kapitaalintensieve bedrijven hebben grote lopende investeringen, waardoor een overname ingewikkeld kan zijn. Vaak ontstaan er conflicten, omdat betrokken familieleden meerdere rollen hebben. Ze zijn bijvoorbeeld eigenaar, directielid en werknemer. Hierdoor is niet altijd duidelijk wie besluiten mag en kan nemen.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 mei 2018 - 29 februari 2020

Aanpak

Samen met acht familiebedrijven verzamelen we kennis over besluitvorming en zelf financiering in het mkb. We onderzoeken wat deze bedrijven zelf kunnen doen om conflicten te voorkomen. Dit doen we o.a. via interview en gesprekken en sessies met stakeholders.