Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht: Leren voor de Toekomst

bijenkorf

Het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht verbindt praktijkprofessionals, docenten, studenten, jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers uit het brede jeugddomein. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen en opleidingen en  praktijk goed op elkaar aan te laten sluiten. Met elkaar dragen we bij aan een gezond opvoedingsklimaat en effectieve hulp op maat voor jeugd en gezin.

Agenda

  • Oogstdialoog Herstelgericht werken en de jeugdprofessional 
    16 juni ’22 van 9:30 tot 11:00 uur. Aanmelden & info

Uitgelicht

Leer mee in het jeugddomein

Iedereen wil dat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk opgroeien en zo nodig passende hulp krijgen. Maar het kan altijd beter. Hoe kun je als professional in het jeugddomein meer van elkaar (blijven) leren? Via de site lerendjeugddomein.nl vind je hier werkvormen voor. Verruim je perspectief door te Gluren bij de buren of mee te doen met intervisie buiten je bubbel. Hang de Reflectiewijzer aan de muur en vraag je stagiaire en haar docent om feedback. 

Praatplaat Preventie

De themabijeenkomst van 4 februari stond in het teken van preventie. Waar hebben we het over als we het hebben over preventie? Welke tips uit de praktijk kunnen we verzamelen? In de praatplaat vind je onder andere antwoord op deze vragen. Benieuwd naar de gehele praatplaat?

Reflectiewijzer

Binnen het project is een reflectiewijzer ontwikkeld als handzaam instrument voor jeugdprofessionals. Als (toekomstig) jeugdprofessional leer je door regelmatig op je ervaringen te reflecteren. Deze reflectiewijzer helpt je daarbij. 

reflectiewijzer

Opbrengsten

Looptijd

01 september 2018 - 01 januari 2023

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht bestaat uit verschillende opleidingen en praktijkinstellingen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMW.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Renate Giesing

  • projectcoordinator Lectoraat Jeugd