Rechtsbescherming bij lokale veiligheidsinterventies

iconen over toegang tot recht

In het kader van preventie moeten lokale professionals alert zijn op risicovol gedrag en extremistisch gedachtegoed. Hoe verloopt vroegsignalering in de praktijk? En wordt daarbij rekening gehouden met grondbeginselen als rechtvaardigheid en gelijkheid?

Doel

In het project 'Toegang tot het Recht voor lokale veiligheidsinterventies' onderzoeken we hoe lokale professionals landelijk veiligheidsbeleid uitvoeren en hoe zij tegen preventie aankijken. Jongerenwerkers, gemeentelijke veiligheidsregisseurs en wijkagenten hebben een belangrijke rol in het signaleren van risicovol gedrag. Toch is er maar weinig bekend over hoe ze deze rol invullen.

Specifiek onderzoeken we of de professionals in hun werk rekening houden met democratische principes over gelijkheid, rechtvaardigheid en mensenrechten.

Resultaten

Het project bestaat uit meerdere deelonderzoeken. Vier daarvan zijn inmiddels afgerond.

Landelijk beleid

In het eerste deelonderzoek is uiteengezet hoe lokale professionals aankijken tegen landelijk beleid om (gewelddadig) extremisme aan te pakken en te voorkomen. Lees hierover het rapport 'Waak voor het stempel terrorist'.

Jongerenwerkers

Het tweede deelonderzoek ging dieper in op jongerenwerkers en hoe zij beoordelen of adolescenten radicaliseren of (gewelddadig) extremistisch gedrag vertonen. Lees hierover het rapport 'De lokale jongerenwerker over de wirwar van het signaleren van radicalisering versus extremisme'.

Gemeentelijke veiligheidsambtenaren

Gemeentelijke ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid stonden centraal in het derde deelonderzoek. We wilden van hen weten hoe zij bepalen of iemand een dreiging vormt voor de democratie en de veiligheid van burgers. Lees hierover het rapport 'Vroegsignalering van extremisme? De Lokale Veiligheidsprofessional over risico’s en duiding bij jongeren'.

Wijkagenten

Wijkagenten hebben een centrale rol bij het verwerven van informatie rondom vermoedens van extremisme onder jongeren. Hoe zij dit doen staat uitgewerkt in het rapport 'In de haarvaten van de samenleving: De wijkagent over het verwerven van informatie bij gewelddadig extremisme onder jongeren'.

De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in een keuzevak van de opleiding Integrale Veiligheidskunde.

Looptijd

01 november 2017 - 01 juni 2019

Aanpak

Werken in een veiligheidskader brengt vertrouwen-dillemma's en onzekerheden mee voor de eerstelijns professional - die vaak geen expert is in risico duiding-. Om die reden is gekozen voor een bottom-up benadering voor de uitvoering van de onderzoeken. Respondenten (totaal N=55) zijn persoonlijk benaderd en niet van bovenaf aangedragen door de organisatie waar ze voor werken. Op deze manier konden we vertrouwen kweken om vrijuit te kunnen praten en meningen, visies en ervaringen met ons te delen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Annemarie van de Weert | Onderzoeker | Toegang tot het Recht

Annemarie van de Weert

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht