Rechtsbescherming bij ambulante dwangzorg aan verwarde personen

Vrouwe Justitia

Om veiligheid van burgers te garanderen, worden steeds vaker dwingende preventie maatregelen genomen om risico's te verkleinen. Bij deze verandering in de lokale aanpak van potentieel risico is het belangrijk dat naast goed hulpverlenerschap, ook juridische competenties van eerstelijns professionals geborgd zijn in goede zorg. Annemarie van de Weert start per 1 september met promotieonderzoek hierover, op het snijvlak van zorg, veiligheid en recht. 

Doel

Het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van een individu tast iemands autonomie aan (een belangrijk onderdeel van democratische constituties). In dit onderzoek wordt daarom vanuit een veiligheidsperspectief gekeken naar hoe eerstelijns professionals invulling geven aan rechtsbescherming wanneer er dwangmaatregelen worden ingezet.

Beoogde resultaten

  • Sociaal-juridische dillema’s in de context van gedwongen maatregelen, zoals dwangzorg, worden in kaart gebracht. 
  • Juridische competenties eerstelijns professional ten aanzien van de realisatie van rechtsbescherming worden uiteengezet.  
  • Handelingsperspectief wordt geboden aan de eerstelijns professional voor een betere cliëntondersteuning bij dwangzorgtrajecten. 

Looptijd

01 september 2021 - 01 september 2025

Aanleiding van het onderzoek

De nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg maakt het mogelijk om naast verplichte opname, ook in de thuissituatie gedwongen zorg te verlenen. Ook kan een persoon in zijn bewegingsvrijheid worden beperkt. Het is daarbij niet nodig dat er al iets ernstigs is gebeurd, het risico daarop is voldoende. Voor verantwoorde, gedwongen zorg heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als uitgangspunt dat er aandacht moet zijn voor de belangen en de rechtspositie van personen. Ingrijpen met dwangmaatregelen heeft immers vergaande gevolgen voor de persoon in kwestie, zo ook de rechtsgevolgen die moeten worden ondervangen. Dit vereist de nodige competenties van eerstelijns professionals voor het realiseren van rechtsbescherming. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Promotor: Bert Niemeijerexterne link (Vrije Universiteit Amsterdam). 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Annemarie van de Weert | Onderzoeker | Toegang tot het Recht

Annemarie van de Weert

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht