Publiekswaardering van culturele instellingen en erfgoed

Gebouw met schildering

Hoe waardeert het publiek culturele instellingen en plaatsen van cultureel erfgoed? In opdracht van de provincie Utrecht keken we welk onderzoek hier al naar is gedaan.

Doel

Met dit project gaven we de provincie Utrecht inzicht in het bestaande onderzoek naar de waardering en bekendheid van culturele instellingen en cultureel erfgoed. Ook deden we een voorstel voor vervolgonderzoek.

Culturele instellingen en plaatsen van cultureel erfgoed kunnen met de uitkomsten van het onderzoek hun publiek beter aanspreken.

Resultaten

De vergelijking van bestaande onderzoeken heeft geleid tot twee adviezen aan de provincie Utrecht voor vervolgonderzoek.

Gebruik het onderzoeksmodel 'Samenhang tussen publiekswaardering en profilering'

Dit model is voor de provincie Utrecht ontwikkeld. Volgens dit model hangt de waardering door het publiek af van drie dingen:

 • Inhoudelijke waardering van cultuur
 • Beleving van het culturele aanbod
 • Communicatie en presentatie

Zet 'living labs' in als onderzoeksmethode

Een 'living lab' is een kleinschalig experiment. In een living lab werken provincie, gemeenten, culturele instellingen, kennisinstellingen en burgers samen. Ze zoeken samen oplossingen voor uitdagingen en veranderingen in de samenleving. 

Bekijk ook de korte presentatie over ons advies

Looptijd

01 september 2017 - 01 februari 2018

Aanpak

We keken welke onderzoeken er in Nederland al zijn gedaan naar de waardering en bekendheid van culturele instellingen. We vergeleken de onderzoeken op hun inhoud en de gebruikte onderzoeksmethoden.

De provincie Utrecht heeft een cultuur- en erfgoednota 2016-2019: 'Alles is NU'. In deze nota kwam het belang van onderzoek naar publiekswaardering duidelijk naar voren. In ons onderzoek hebben we de eerste stap gezet: we hebben nu een overzicht van wetenschappelijke inzichten over de waardering van culturele instellingen. Met die inzichten kan de provincie nu zelf verder met vervolgonderzoek over dit thema.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Frits de Dreu | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Frits de Dreu
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Nico de Vos
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Frits de Dreu | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Frits de Dreu

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling