Programma voor psychosociale zorg na beroerte (UPACT)

vier handen die elkaar bij polsen vasthouden

Psychosociale problemen kunnen het herstel na een beroerte in de weg staan. We ontwikkelen een programma voor psychosociale zorg van patiënten in het eerste jaar na een beroerte. Hiermee willen we stemmingsstoornissen zoals depressie voorkomen, opsporen en behandelen.

Doel

Na een beroerte krijgen veel mensen last van stemmingsstoornissen zoals depressie of angst. Dit soort klachten belemmeren een voorspoedig herstel. In het onderzoek ontwikkelen we een zorgprogramma om stemmingsstoornissen te voorkomen, op te sporen en te behandelen in het eerste jaar na een beroerte.

We hebben daarbij een aantal uitgangspunten:

 • De zorgen en behoeften van patiënten staan centraal
 • Er is een stepped-care-benadering: patiënten krijgen een behandeling die niet zwaarder is dan nodig
 • Het programma is ingebed in de dagelijkse zorg aan patiënten in de hele stroke-zorgketen

Resultaten

Dit onderzoek start in 2020. Na afronding presenteren we hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 maart 2020 - 01 oktober 2020

Aanpak

In dit project gebruiken we de inzichten uit drie eerdere onderzoeken:

 • Huidige psychosociale zorg na beroerte (UPACT)
 • Stemmingsstoornissen in het eerste jaar na beroerte (UPACT)
 • Effectieve interventies bij psychosociale klachten na beroerte (UPACT)

Hiermee maken we een eerste versie van het zorgprogramma. Dit kan vervolgens verder getest worden in de praktijk. 

Over UPACT
Het project Psychosocial Care AfTer stroke (UPACT) richt zich op de ontwikkeling van een psychosociaal zorgprogramma voor het eerste jaar na beroerte. Dit zorgprogramma richt zich op het voorkomen, vroegsignaleren en behandelen van klachten van stemmingsstoornissen, zoals depressie en angst. Dit programma ontwerpen we in nauwe samenwerking met zowel patiënten met een beroerte als zorgverleners die in de hele stroke-zorgketen zorg verlenen aan deze patiënten. De UPACT-studie bestaat uit de volgende deelprojecten:

 • Huidige psychosociale zorg na beroerte
 • Stroke specific Patient Concerns Inventory (sPCI)
 • Effectieve interventies bij psychosociale klachten na beroerte
 • Stemmingsstoornissen in het eerste jaar na beroerte
 • Programma voor psychosociale zorg na beroerte

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?