Process Mining game

In deze game komen verschillende aspecten van Process Mining, zoals discovery en procesanalyse, aan bod. Waarmee studenten van verschillende niveaus (Bachelor, Master, Summerschool) praktische vaardigheden kunnen opdoen op het gebied van Process Mining.

Doel

Het opleveren van een Process Mining game wat door studenten van de Bachelor, Master en Summerschool gespeeld kan worden om ervaring met de verschillende facetten van Process Mining op te doen.

Resultaten

Een spel wat in drie ronden met steeds verdergaande verdieping, zoals discovery en procesanalyse, gespeeld kan worden.

Looptijd

01 augustus 2019 - 31 maart 2021

Aanpak

Het spel zal uitgebreid getest en toegepast gaan worden op de verschillende beoogde doelgroepen, zodat er voldoende gelegenheid is om er ervaring mee op te doen.

Impact voor het onderwijs

Meerdere hogescholen, universiteit(en) en Summerschool Hands-on Process Mining hebben belangstelling om de Process Mining game door hun studenten te laten spelen als verdieping en toepassing van de voorafgaande lessen op het gebied van o.a. Business Process Management.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Xixi Lu (Universiteit Utrecht), √únal Aksu (Universiteit Utrecht), Arjen Maris (HAN en Hogeschool Utrecht).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Roland Bijvank | onderzoeker | Intelligent Data Systems

Roland Bijvank

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Artificial Intelligence