Podcastserie over de impact van Covid-19 maatregelen op onze grondrechten en rechtsstaat

Wat zijn de gevolgen van maatregelen die worden genomen in reactie op de corona-crisis? Wat is de impact hiervan op onze grondrechten en rechtsstaat? Op deze vragen gaan het lectoraat Toegang tot het Recht en Radio Rechtsstaat in tijdens deze Covid-19 podcastspecial. 

Ongedocumenteerden, de rechtsstaat en COVID-19

Welke rechten heb je als je geen verblijfsvergunning hebt? Hoe heeft deze groep met de pandemie en de maatregelen te maken gehad? We gingen erover in gesprek met Hidaya Nampiiima, actief op dit thema en zelf ongedocumenteerd en Savannah Koolen (oa Amsterdam City Rights en Here to Support).

Coronaregels en mensenrechten

Wat vinden mensenrechtenorganisaties en -bewegingen van de Coronaregels? Zijn ze kritisch? Wat vinden ze van de avondklok, de democratische controle en het vaccinatiepaspoort? In deze aflevering gaan we in gesprek met Monique Steijns, voorzitter van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Jurjen van den Bergh, directeur van DeGoedeZaak en politiek commentator.

Covid-19 surveillance en je recht op privacy

Moeten we nieuwe apps tegen Covid-19 gewoon accepteren? Zijn Nederlanders slechter in opkomen voor hun rechten op dit vlak dan burgers in andere landen? Hoe voorkomen we dat het nieuwe normaal een controle-samenleving wordt?

Met Lotte Houwing (Bits of Freedom) en Dimitri Tokmetzis (De Correspondent, co-auteur van boek ‘Je hebt wél iets te verbergen') gingen we tijdens de eerste aflevering in gesprek over Covid-19 maatregelen en de potentiële gevolgen van digitale en/of biometrische surveillance voor databescherming en je recht op privacy.

Toegang tot het Recht in tijden van coronacrisis

Wat zijn de gevolgen van de corona-tijd voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid op lokaal niveau? Staat de toegankelijk van juridische hulp- en dienstverlening onder druk? Wat houdt dat recht precies in? Waarom is het belangrijk (ook voor de keurige gehoorzame burgers)?

Met Sidney Smeets (strafrechtadvocaat bij Spong) en Quirine Eijkman (Lector Toegang tot het Recht bij de HU) gingen we in gesprek over de kwaliteit van ons rechtssysteem.

Het recht op demonstratie in Coronatijden

Ondanks (en soms zelfs door) de Corona maatregelen hebben we tal van demonstraties voorbij zien komen de afgelopen weken, van Black Lives Matter tot Viruswaanzin. Sommige werden toegestaan, maar de meeste werden beperkt of zelfs verboden. Met Jelle Klaas (co-host Radio Rechtsstaat en mensenrechtenadvocaat bij het PILP-NJCM) staan we hierbij stil. Deze aflevering is een aanvulling op de eerdere aflevering die we maakten met Jelle over het recht op demonstratie in het algemeen.

Prijs Amsterdam Law Hub

Deze podacstserie heeft in juni '20 een prijs gewonnen van de Amsterdam Law Hub (UvA), als beloning voor het initiatief van Radio Rechtsstaat om podcasts te maken over COVID19, de rechtsstaat en grondrechten. "Sinds de coronamaatregelen was het voor veel mensen, inclusief voor onszelf, onduidelijk hoe het nu precies zat met de rechtsstaat. Het leek ons daarom belangrijk om een paar specifieke afleveringen te maken die hierop ingaan", vertelt Jelle Klaas, presentator van Radio Rechtsstaat en mensenrechtenadvocaat.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Annemarie van de Weert

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht