Pabostudenten ontwikkelen reken-wiskundige vaardigheden online

Studenten in overleg

Basisschoolleerkrachten met voldoende reken-wiskundige probleemoplossende vaardigheden kunnen hun leerlingen beter ondersteunen als zij werken aan nieuwe uitdagende reken-wiskundige opgaven. We bouwen een online leeromgeving waarmee pabostudenten hun reken-wiskundig probleemoplossend vermogen kunnen ontwikkelen: TORPEDO.

Doel

Basisschoolleerlingen moeten hun basiskennis kunnen toepassen op nieuwe rekenopgaven. Ze moeten hiertoe zelf oplossingsmanieren bedenken en dat is lastig.

Leerkrachten die hen daarbij ondersteunen proberen het denken van hun leerlingen te doorgronden en daarbij aan te sluiten. Dat vereist reken-wiskunde probleemoplossend vermogen.

Wij bouwen TORPEDO, een online leeromgeving waarmee pabostudenten via zelfstudie dit vermogen kunnen ontwikkelen. TORPEDO stimuleert pabostudenten om bij het oplossen van rekenopgaven na te denken over de structuur van de opgave, de verschillende oplossingsmanieren en algemene aanpakken.

Pabostudenten worden zo voorbereid op de landelijke rekentoets die zij moeten behalen, en tegelijkertijd ontwikkelen zij zich tot rekenleerkrachten die van hun leerlingen probleemoplossers maken.

Resultaten

Dit project loopt. Het onderzoek leidt tot de online leeromgeving TORPEDO, die gratis toegankelijk zal zijn voor alle pabostudenten.

Op 17 mei 2019 hebben we de eerste resultaten gepresenteerd tijdens de ELWIeR-Ecent-conferentie. We zullen de onderzoeksresultaten verder delen via verschillende publicaties. Daarnaast zullen we presentaties geven op de volgende congressen:

 • Velon/Velov-congres 2020
 • Panamaconferentie 2020
 • IMCE-14 in 2020

Looptijd

01 mei 2018 - 31 januari 2021

Aanpak

In de periode van 15 december 2018 tot 15 januari 2019 hebben 271 pabostudenten van 17 verschillende pabo's in een conceptomgeving van TORPEDO gewerkt. Uit hun loggegevens, een enquête en interviews moet duidelijk worden hoe zij TORPEDO gebruikt hebben en of de online omgeving daadwerkelijk aanzet tot nadenken over opgavenstructuren, oplossingsmanieren en aanpakken.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Marjolein Kool | onderzoeker
  Marjolein Kool
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Samenwerking met kennispartners

In dit project werken we samen met hogeschool iPABO.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marjolein Kool | onderzoeker

Marjolein Kool

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals