Organisatorische vaardigheden voor learning analytics

De analyse van data over het leren van studenten kan waardevol zijn. 'Learning analytics' gebruikt studentdata om het leerproces te verbeteren. Welke organisatorische vaardigheden hebben Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs nodig om learning analytics succesvol in te zetten?

Doel

We onderzoeken welke organisatievaardigheden er nodig zijn om in het hoger onderwijs met 'learning analytics' te werken. Met learning analytics krijgen studenten, docenten en studiebegeleiders inzicht in het leerproces. Dit doen ze door data van studenten te analyseren.

In de praktijk blijkt het lastig voor onderwijsinstellingen om hier over de hele breedte van de organisatie mee te gaan werken. We kijken in dit onderzoek welke vaardigheden er nodig zijn binnen een organisatie om 'learning analytics' slim in te zetten.

Looptijd

01 december 2016 - 01 december 2020

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, een case study bij Nederlandse onderwijsinstellingen en een validatieproject. Dit leidt tot de ontwikkeling van een Learning Analytics Capability Model (LACM): een model dat beschrijft welke organisatorische vaardigheden nodig zijn om learning analytics in de praktijk toe te passen.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Justian Knobbout | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Justian Knobbout

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren