Opschaling NoM Renovaties Appartementen in Amersfoort

Project werkkamer  ONRA
Nul op de Meter (NoM)-renovaties voor appartementencomplexen in VvE verband met particuliere eigenaren zijn ingewikkeld, vanwege de organisatiestructuur en het relatief geringe dakoppervlak in verhouding tot het totale vloeroppervlak van de woningen. 

Doel

Door onderzoek naar de industrialisatie van processen en de systemen in de gevels, waarin isolatie, energie-opwekking met Buidling-Integrated PV (BIPV), ventilatie-units, lage-temperatuur afgifte systemen en warmtepomp-eenheden een rol spelen, wordt de betaalbaarheid van NOM-renovatie voor gestapelde bouw sterk verbeterd. 

Resultaten

• Haalbaarheidsstudie voor betaalbare NOM renovatie
• Verbeteringen montage-proces en aanbevelingen customer journey.
• Testen en verbeteringen lokale ventilatie in combinatie met de gevel.
• Parameterisatie van gevelsystemen met geïntegreerde zonnepanelen. 
• Aanbevelingen voor inpassing renovatie-systeem op andere type hoogbouw 

 

Looptijd

01 januari 2019 - 31 maart 2020

Aanpak

Het consortium wil dit concept doorontwikkelen, industrialiseren en opschalen.

Seinenergie heeft een aanpak ontwikkeld om VvE-besturen en de algemene ledenvergaderingen te bewegen om te investeren in NoM-renovaties. Enkele VvE’s gaan dit concept toepassen.

Het Happy Balance consortium is op zoek naar verbeteringen in het concept, de technische componenten en de montagestromen tijdens de bouw. Hierdoor kan een efficie╠łntieslag gemaakt worden. Taak van de HU is onderzoek aan de Energy-Façade, systeemintegratie met overige elementen en het verbeteren van de customer journey voor opschaling.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

HU werkt in dit project samen met onder andere Seinenergie, TNO, Stichting Happy Balance, Saint-Gobain Solutions, JAGA, Dutch Heat Pump Solutions, en VvE Verdiweg.