Op de fiets of te voet naar de basisschool

Veilige Basisschoolomgeving

Steeds meer kinderen worden met de auto naar school gebracht. Daardoor ontstaat drukte in de straat met parkerende en vertrekkende auto's. Veilig Verkeer Nederland wil weten hoe we kinderen we op de fiets of te voet naar school krijgen.

Doel

Onderzoek door TNS NIPO laat zien dat er bij 58% van 2.311 onderzochte basisscholen gevaarlijke situaties ontstaan door drukte tijdens het brengen en halen van leerlingen. Daarnaast doen kinderen geen fietservaring op wanneer ze met de auto naar school gebracht worden doordat een derde van de ouders hun kind met de auto naar school brengt.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat kinderen vaker met de fiets of lopend worden gebracht, of leren zelfstandig naar school te gaan. Wij onderzoeken welke drijfveren ouders hebben voor het brengen en halen met de auto en hoe VVN vanuit deze drijfveren het gedrag van ouders en kinderen kan veranderen.

We stellen daarom een aantal vragen:

 • Op welke doelgroep kan VVN zich het beste focussen?
 • Waarom brengen ouders hun kinderen met de auto naar school? Welke factoren spelen een rol? Wat zouden redenen zijn om dat anders te doen?
 • Waar liggen mogelijkheden om het gedrag te veranderen?

Resultaten

De verzamelde data is vastgelegd met de gedragslenzenmethodiek, ontwikkeld door PubLab.

De resultaten hieruit laten drie kansrijke beïnvloedingsstrategieën zien:

 • ‘Nudging’: Veranderen van de standaard (als ouder breng je je kind met de fiets naar school, de auto is uitzondering) door het slim inzetten van communicatie.

  Dit is mogelijk door op het moment dat het breng- en haalpatroon ontstaat – aan het begin van de basisschool – het meefietsen actief te bevorderen, autogebruik te ontmoedigen en hierbij in te spelen op de historische norm.
 • ‘Boosting’: Het versterken van fietsvaardigheden.

  Het vermogen van kinderen om zelfstandig te kunnen fietsen kan vergroot worden door bijvoorbeeld het fietsexamen een jaar te vervroegen en hierbij meer in te gaan op het fietsen in groepjes en het inzetten van WhatsAppgroepen.
 • ‘Relationship raising’: Onderlinge communicatie en verbinding tussen verkeersdeelnemers versterken.

  Het vertrouwen van ouders in de omgeving kan worden vergroot door de ‘shared space’ anders in te richten en de schoolomgeving fietsvriendelijker te maken.

Looptijd

01 januari 2018 - 01 juni 2018

Aanpak

Om de vragen te beantwoorden hebben we literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast organiseerden we een focusgroep met experts en deden we observaties op locatie. Ook hielden we diepte-interviews met betrokkenen.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?