Ontwikkeling Kennisagenda Verpleging en Verzorging

Twee voordeuren van huizen

Door ontwikkelingen in de samenleving verandert de zorgvraag. Hierdoor veranderen ook de rol, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van verpleegkundigen. Met een kennisagenda willen we een overzicht geven van ontbrekende kennis op dit gebied en zo de verpleegkundige zorg verbeteren.

Doel

In dit project wilden we een kennisagenda Verpleging en Verzorging ontwikkelen voor de wijkverpleging. Deze agenda geeft een overzicht van ontbrekende kennis op dit gebied. Hiermee willen we bijdragen aan duurzame kennisontwikkeling en de kwaliteit en effectiviteit van verpleegkundige zorg verbeteren.

Resultaten

We hebben de kennisagenda ontwikkeld en aangeboden aan het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De agenda geeft input voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de wijkverpleging. Het bestaat uit de zestien belangrijkste vragen, aangedragen door de beroepsgroep.

De vragen gaan over onderwerpen zoals preventie, indicatiestelling, psychische zorg, leiderschap, technologie en wijkgericht werken. Ze zijn ingedeeld in 3 thema’s:

1. Beroepsinhoud

2. De organisatie van de zorg

3. Beroepsontwikkeling

Voor een uitgebreid rapport bekijk je de kennisagenda voor wijkverpleging. Een samenvatting vind je in de vorm van een factsheet. Daarnaast is er een algemeen raamwerk ontwikkeld dat geschikt is voor elk werkveld van verpleging en verzorging.

Looptijd

01 december 2017 - 01 december 2018

Aanpak

We ontwikkelden de kennisagenda op een transparante manier en werkten hierin samen met veel experts en belanghebbenden, zoals patiënten, zorgprofessionals, beleids- en overheidsmedewerkers, leerkrachten, onderzoekers, financiers en verzekeraars.

We hebben binnen de beroepsgroep gevraagd waar er kennis over nodig is. Dit deden we aan de hand van een vragenlijst en meerdere sessies met wijkverpleegkundigen, verzorgenden en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen.

Daarnaast beoordeelden we de methode van ontwikkelen. Ervaringen, opgedane kennis en aanbevelingen hebben we meegenomen in het eindverslag.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werkten onder andere samen met:

 • Wijkverpleegkundigen en verzorgers
 • V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Actiz (organisatie van zorgondernemers)
 • Zorgthuisnl
 • ZN (Zorgverzekeraars Nederland)
 • MBO/HBO (Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs)
 • NWG (Het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap)
 • NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
 • NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
 • VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

We werden gefinancierd door:

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Nienke Bleijenberg | lector | lectoraat Chronisch Zieken

Nienke Bleijenberg

 • Lector
 • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen