Ontwerpen van curricula voor project management

Bouwwerkzaamheden in Utrecht

In de arbeidsmarkt wordt veel projectmatig gewerkt. Vaak worden projecten geleid door hoger opgeleiden. Daarom heeft projectmanagement een plek in het curriculum van opleidingen. Internationaal is er alleen veel kritiek de manier waarop projectmanagement in het onderwijs terugkomt. Dit onderzoek richt zich op de basis: Wat moet er in de curricula dan opgenomen worden?

Doel

Hoe bereid je studenten goed voor op een mogelijke rol als projectleider? Welke leerdoelen moeten dan in het onderwijs worden opgenomen en hoe bereik je die leerdoelen?

Resultaten

Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn al wel artikelen en publicaties beschikbaar.

Looptijd

01 januari 2014 - 01 januari 2019

Aanpak

Kritisch kijken naar de onderscheidende competenties van junior projectleiders. Wat kunnen junior projectleiders en hoe kunnen we dit aan studenten leren?

De aanpak richt zich in eerste instantie op diverse vragen: hoe geven we eigenlijk projectmanagement onderwijs, welke competenties zouden we erin moeten opnemen en hoe zou je die moeten vormgeven? Het eerste onderzoek omvat het beoordelen van de ruim 200 cursussen en programma's in Nederlandse Hoger Onderwijs instellingen die zich richten op projectmanagement onderwijs. Het tweede onderzoek levert kritiek op het gebruikelijke competentieonderzoek waar gevraagd wordt naar belangrijke competenties en niet naar onderscheidende competenties. Het derde onderzoek richt zich op de omgeving van de project competenties: is er een universele taak voor het Hoger Onderwijs of is dat afhankelijk van het projecttype?

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het onderzoek is onder begeleiding van de Universiteit Twente. Ze werken samen met:

Bedrijven
IPMA, PMI, Arcadis, KWD

Vakverenigingen
IPMA, PMI

Onderwijsinstellingen
TU Delft, Van Hall Larenstein

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Steven Nijhuis | onderzoeker | lectoraat Building Future Cities

Steven Nijhuis

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Building Future Cities