Kunnen kinderen aan hun leerkracht onthullen dat zij mishandeld worden, en wat vraagt dat van de leerkracht?

lessituatie basisschool
Bron: copyright ed van rijswijk

Kindermishandeling komt vaak niet of pas na lange tijd aan het licht omdat signalen moeilijk te herkennen zijn. Als kinderen zelf vertellen dat ze mishandeld worden dan heb je wel een krachtig signaal. Hoe helpen docenten deze kinderen dan verder?

Doel

In dit onderzoek gaan we na hoe docenten in het basisonderwijs (willen) omgaan met een onthulling van kindermishandeling door een kind in hun klas. We gaan na welk beroep dat doet op hun competenties, en wat dit betekent voor hun omgang met het kind, de ouders, en samenwerkingspartners in en buiten school, en de factoren die daarop van invloed zijn.

Ook gaan we na waardoor kinderen gestimuleerd worden om een dergelijke onthulling te doen, of je dit aanmoedigen tot een onthulling kunt faciliteren.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Een samenvatting van de resultaten vind je hier nadat het onderzoek is afgerond.

Looptijd

01 juni 2017 - 01 mei 2020

Aanpak

Voor dit onderzoek spreken we met docenten die recent getuige waren van een kind dat over mishandeling vertelde. Wij interviewen hen en ze vullen een vragenlijst in.

Daarnaast vergelijken we het aantal onthullingen van kinderen die een sociale weerbaarheidstraining van het Marietje Kessels Project in de klas uitvoeren met het aantal onthullingen van kinderen die deze training niet uitvoeren. Vertellen kinderen die deze training volgen vaker over kindermishandeling?

 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoek is mogelijk dankzij:

ZonMW (organisatie voor onderzoek naar gezondheid en zorg), Gemeente Tilburg

Wil je samenwerken of heb je een vraag?