Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent

Onderzoekers in overleg

In verschillende mbo-instellingen worden docenten aangemoedigd onderzoekend te werken aan verbetering van hun onderwijs. Wij volgen zes initiatieven op vijf mbo-instellingen. Wat houden de initiatieven in en hoe verlopen ze? En zetten ze docenten daadwerkelijk aan tot meer onderzoekend werken?

Doel

We willen met dit project inzicht krijgen in hoe de kenmerken van zes initiatieven in mbo-instellingen samenhangen met meer onderzoekend werken door docenten en beter onderwijs. Met deze inzichten krijgen mbo-instellingen handvatten om het onderzoekend werken van hun docenten zo effectief mogelijk te organiseren.

Resultaten

Tussentijds wordt vanuit onderzoeksresultaten feedback gegeven aan de deelnemende mbo-instellingen zodat zij docenten gerichter kunnen aanzetten tot onderzoekend werken aan onderwijsverbetering. De eerstvolgende werkconferentie vindt plaats in maart 2020.

Looptijd

01 oktober 2017 - 01 januari 2021

Aanpak

We volgen drie jaar zes initiatieven van vijf mbo-instellingen:

  • We onderzoeken of en hoe deze initiatieven het onderzoekend werken van de docenten beïnvloeden
  • We brengen in kaart welke factoren daarbij bevorderend en belemmerend werken.

Deelprojecten

  • In deelproject 1 stellen we de context en kenmerken van elk initiatief vast. Dat doen we door analyse van documenten en interviews
  • In deelprojecten 2 en 3 brengen we de invloed van de initiatieven en de bevorderende en belemmerende factoren in beeld. In deelproject 2 doen we dit aan de hand van vragenlijsten. In deelproject 3 voeren we gesprekken in focusgroepen, rapporteren docenten over hun onderzoekend werken in activiteitenflitsen en raadplegen we experts
  • We brengen de deelprojecten samen in deelproject 4. Hieruit maken we een rapportage met daarin aanbevelingen voor mbo-instellingen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Maaike Koopman | Onderzoeker

Maaike Koopman

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs