Obesitas: voorlichting en nazorg

gezondheid

De Nederlandse Obesitas Kliniek ervaart dat het voorlichtingsmateriaal over de voorbereiding op, de operatieve ingreep zelf en het nazorgtraject niet voldoende aansluit op patiënten met een (licht) verstandelijke beperking.

Doel

Wat zijn de bevindingen van ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking wat betreft de gebruikte taal en het ondersteunende beeldmateriaal in het bestaande voorlichtingsmateriaal bedoeld als voorbereiding op de operatieve ingreep, de operatieve ingreep zelf en het nazorgtraject?

De probleemstelling en vraagstelling is in juli 2019 verbreed naar andere patiëntengroepen van de Nederlandse Obesitas Kliniek waaronder laaggeletterdheid en personen met een migratieachtergrond.

Resultaten

Voorlichtingsmateriaal en nevenproducten (her)ontwikkelen zodat het voldoet aan toegankelijkheidseisen en aansluit bij voorlichtingswensen van de patiënten.

Tussen 1 september 2019 en 1 september 2020 staan de volgende projecten in de planning:

1. Toegankelijke taal verder uitwerken.

 • Implementatie van op toegankelijke taal herontwikkeld materiaal
 • Verder aanpassen van voorlichtingsmateriaal op informationele toegankelijkheid
 • Aanpassing van de voedingsrichtlijn

2. Doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van werkagenda voor patiënten.

 • Inhoudelijk
 • Vorm
 • Medium

3. NOK-ker verder ontwikkelen. NOK-ker is een basisidee geïnspireerd op de Dopper. Verdere ontwerp en ontwikkeling is gewenst.

 

 

Looptijd

01 maart 2018 - 31 december 2020

Aanpak

We hanteren twee aanvliegroutes:

1. Ontwerponderzoek waarbinnen co-design.

2. Afstudeerkring. Dit houdt in:

 • Er wordt samen gewerkt aan een sociaal vraagstuk.
 • Er is sprake van een netwerkstructuur van praktijkorganisaties, lectoraten, docent-onderzoekers die zich verbinden aan het vraagstuk.
 • Er is sprake van een langlopende kennisagenda.
 • Er is sprake van jaarlijkse opdrachten voor studenten die daar op kunnen ‘solliciteren’.
 • Er kan sprake zijn van taakgroepen van studenten die opdrachten uitwerken; elke student voert een deelaspect van de opdracht (individuele toetsing) uit.

Deze afstudeerkring start met ingang van 1 september 2019. In voorgaande projecten hebben we in samenwerking met de LFB panelbijeenkomsten gehouden. Hierin werd voorlichtingsmateriaal onder de loep genomen en beoordeeld op (on)toegankelijkheid. Op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek hebben vierdejaars studenten SPH voorlichtingsmateriaal herontwikkeld op toegankelijke taal, oefeningen, structuur.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jeroen Knevel

 • Promovendus
 • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning