Nieuwsgebruik en nieuwsmijding tijdens corona

Tijdens de pandemie heeft het publiek meer dan ooit behoefte aan informatie. Tegelijkertijd wordt er zoveel informatie verspreid, dat het WHO zelfs spreekt van een infodemic. De overvloed van informatie en ruime keuze van nieuwsmedia kan leiden tot het (tijdelijk) vermijden van (bepaalde) nieuwsmedia of berichtgeving. Geldt dit ook tijdens de Covid-19 crisis? Mijden mensen het nieuws meer? 

Doel

Dit onderzoek heeft als doel om na te gaan hoe de nieuwsconsumptie tijdens de eerste golf van de Covid-19 crisis is verlopen.

Resultaten

We zien dat in het begin van de pandemie het publiek veel behoefte had aan informatie. Niet alleen gingen ze vaker nieuws consumeren (61%) dan voorheen, ook deden ze dit bij meer verschillende nieuwsbronnen (51%).

Tegelijkertijd zien we dat een grote groep (53%) aan gaf afstand of pauze te nemen van nieuws over Covid-19. Naarmate ze minder gingen consumeren verder in de crisis, neemt deze behoefte voor een pauze ook af (naar 44% in juni). Wel zien we dat hoe langer de crisis voortduurde méér mensen het nieuws in het geheel gingen vermijden.

De voornaamste reden hiervoor is dat men het gevoel had overladen te worden met informatie (59%).

Looptijd

01 april 2020 - 01 november 2020

Aanpak

In dit onderzoek keken we naar de nieuwsconsumptie van het Nederlandse publiek in de eerste vier maanden van de Covid-19 crisis. Op drie momenten hebben we een panelsurvey uitgezet (onder een representatieve steekproef van +/- 1500 mensen): begin april, een paar weken na de lock-down, begin mei toen de scholen weer opengingen en halverwege juni, toen de horeca weer open was.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Yael de Haan | lector | Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
  Yael de Haan
  • Lector
  • Lectoraten: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
 • Kiki de Bruin | onderzoeker | Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
  Kiki de Bruin
  • Promovendus
  • Lectoraten: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Samenwerking met kennispartners

Meer weten?

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kiki de Bruin | onderzoeker | Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Kiki de Bruin

 • Promovendus
 • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie