Nederlandse chatbot-coalitie

Uitleg met smart devices en robot

Nederland wil voorop lopen op het gebied van chatbots. Dit gaat goed: veel bedrijven zijn al internationaal actief. Om de samenwerking tussen bedrijven, organisaties en de overheid te verbeteren bouwen we een digitaal platform, waar kennis over chatbots gedeeld wordt. 

Doel

We ontwikkelen een digitaal platform waar bedrijven, organisaties en de overheid kennis kunnen delen over chatbots en samenwerkingen kunnen aangaan. 

Resultaten

Wij hebben een samenwerkingsverband gecreëerd (‘The Dutch Chatbot Coalition’): een platform waarin bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren in een verdere ontwikkeling van dit segment van de Nederlandse Creatieve Industrie. Logischerwijze vinden binnen dit samenwerkingsverband netwerkactiviteiten plaats en worden onderzoeksaanvragen ontwikkeld, maar ook het ontwikkelen, prototypen en testen van nieuwe concepten kan onderdeel zijn van de samenwerking.

Looptijd

01 mei 2018 - 09 januari 2019

Aanpak

We hebben voorbereidende bijeenkomsten met potentiële partners georganiseerd en een groter evenement waar het platform werd gelanceerd.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

In dit project werken we samen met de Economic Board Utrecht , Greenberry en CustomerPulse. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?