Naar een gelijk speelveld voor ouders in het basisonderwijs

De kloof tussen kinderen van hoogopgeleide ouders en die van lager opgeleide ouders in Utrecht neemt volgens de Onderwijsinspectie toe. Het beleid rond aanmelden in inschrijven op de basisschool speelt een rol in deze tweedeling. Dit onderzoeksproject onderzoekt hoe het beleid en de praktijk van aanmelden en inschrijven eruit ziet bij basisscholen in Utrecht en bekijkt of er daarbij sprake van een gelijk speelveld voor ouders bij de wettelijke inschrijving van hun kind op 3 jarige leeftijd en bij zij-instroom.

Doel

De doelstelling van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe het beleid en de praktijk van aanmelden en inschrijven eruit ziet op basisscholen in Utrecht en of er daarbij sprake is van een gelijk speelveld voor ouders bij de wettelijke inschrijving van hun kind op 3-jarige leeftijd en bij zij-instroom.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt o.a. dat:

 • er bij nagenoeg alle Utrechtse schoolbesturen beleid is gemaakt met betrekking tot het aanmelden en inschrijven van leerlingen;
 • schoolleiders knelpunten en dilemma’s ervaren met het naleven van dit beleid; o.a. met betrekking tot de wettelijke aanmeldleeftijd;
 • dit beleid niet altijd transparant is voor ouders en er volgens ouders niet altijd sprake is van een ‘gelijk speelveld’.

Looptijd

01 januari 2020 - 01 mei 2020

Aanpak

Om het beleid en de praktijk rondom het aanmelden en inschrijven van leerlingen in kaart te brengen zijn achtereenvolgens:

 • beleidsdocumenten van de schoolbesturen geanalyseerd;
 • semi-gestructureerde interviews met schoolleiders uit vier Utrechtse wijken gehouden;
 • semi-gestructureerde interviews met ouders uit deze Utrechtse wijken gehouden en geanalyseerd.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Nico de Vos
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Anton Boonen
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Samenwerking met kennispartners

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht door het Kenniscentrum Gemengde Scholen (lector Guido Walraven) in samenwerking met het lectoraat Participatie & Stedelijke Ontwikkeling.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anton Boonen

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling