'MOVES' maakt fysiotherapeuten zichtbaar in de wijk

mannen rennen

Nederland krijgt steeds meer ouderen en chronisch zieken. Voor hun lichamelijke klachten kunnen ze terecht bij beweegzorg in de buurt. Project Marketing voor Ondernemerschap, Vernieuwing en Samenwerking (MOVES) maakt de toegevoegde waarde en kwaliteit van fysiotherapeuten en andere beweegzorg zichtbaar in de wijk.

Doel

'MOVES' maakt beweegzorg in de wijk zichtbaar. Het laat de waarde en kwaliteit van fysiotherapeuten en andere beweegzorg in de wijk zien en helpt hen meer toegevoegde waarde te kunnen bieden.

Omdat er meer aanbod komt van wijkverpleegkundigen, buurtsportcoaches en praktijkondersteuners is het belangrijk om te kijken wat de fysiotherapeuten te bieden hebben. We hebben het onderzoek in de thema's innovatie en positionering.

Innovatie

 • Welke nieuwe zorgverleningsconcepten voor beweegzorg in de wijken zijn er?
 • Wat zijn de succes- en faalfactoren voor implementatie van nieuwe concepten?
 • Hoe ziet het adoptieproces voor nieuwe concepten voor beweegzorg in de wijk eruit?
 • Waar staan fysiotherapeuten als het gaat om innovatie en wat zijn voor hen de ‘triggers’ en ‘barriers’?

Positionering

 • Wie zijn de stakeholders in het zorgnetwerk en wat zijn de te verwachten behoeftes aan beweegzorg in de wijken?
 • Wat is de perceptie over de toegevoegde waarde van verschillende partijen en in het bijzonder de fysiotherapie aan de beweegzorg in de wijk?
 • Welke positioneringsrichtingen sluiten aan op de beweegzorg in de wijken?
 • Wat is er nodig voor fysio-/oefentherapie praktijken om een positioneringsscenario/-strategie in de praktijk te brengen?

Resultaten

Bekijk de voorlopige resultaten en publicaties van het project, waaronder een eerste boekje over de positie van de fysio- en oefentherapeut in de wijk.

Looptijd

01 september 2017 - 01 maart 2020

Aanpak

Voor dit onderzoek is een combinatie van deskresearch en fieldresearch toegepast.  Er is een analyse gemaakt van succesvolle innovaties binnen de eerste lijn.

Daarnaast is kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews gedaan onder betrokkenen bij dit onderwerp om inzicht geven in wat nu werkelijk belangrijke factoren voor innovatie en positionering zijn.

Vervolgens zijn tijdens co-creatie-sessies met stakeholders uit het zorgveld en vanuit het marketingveld een innovatie-adoptiemodel en positioneringsscenario’s ontwikkeld, gericht op beweegzorg in de wijk. Dit wordt momenteel verder vormgegeven.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meedoen aan dit project? Neem dan contact op via moves.beweegzorg@hu.nl.

Bekijk ook onze poster voor de Dag van de Fysiotherapeut 2018.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken op verschillende niveaus samen:

 • Aan het project werken onderzoekers vanuit de beweegzorg en vanuit de marketing.
 • Fysiotherapeuten en oefentherapeuten nemen deel aan werksessies. De onderzoekers interviewen hen en laten vragenlijsten invullen.
 • We werken ook met zorgverzekeraars, diverse stichtingen in de gezondheidszorg en de brancheorganisatie KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
 • Daarnaast krijgen we hulp van studenten van de Hogeschool Utrecht, Instituut Bewegingsstudies en Institute for Business Administration.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Evelien Besseling

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Marketing & Customer Experience