Monitor Sport- en beweegakkoord Amersfoort

Op verzoek van de gemeente Amersfoort monitort het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht het Sport- en beweegakkoord middels praktijkgericht kwalitatief onderzoek.

Doel

Dit onderzoek zorgt ervoor dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de impact is van het lokale sport- en beweegakkoord op de centrale ambitie om alle Amersfoorters een leven lang aan sport- en beweeg-activiteiten te laten deelnemen. 

Resultaten

Verzameling van onderzoeksgegevens moet nog van start gaan, we bevinden ons in de voorbereidende fase.

Looptijd

01 september 2020 - 31 december 2022

Aanpak

Aan het onderzoek werken onderzoekers van het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling mee. Zij worden hierbij ondersteund door studenten van de Hogeschool Utrecht. 

Per project voeren we het onderzoek als volgt uit:

 • Ronde 1: Startbijeenkomst middels focusgroepgesprek met betrokken professionals, vrijwilligers en deelnemers/bewoners.
 • Ronde 2: (Participerende) observaties door HU studenten tijdens sport- en beweegactiviteiten.
 • Ronde 3: Individuele interviews met selectie van betrokken professionals, vrijwilligers en deelnemers/bewoners.
 • Ronde 4: Slotbijeenkomst middels focusgroepgesprek met betrokken professionals, vrijwilligers en deelnemers/bewoners.

Daarnaast vinden er focusgroepgesprekken plaats met de leden van de kerngroep. Hierbij ligt de nadruk op de regie van het proces om de inhoudelijke doelen in het oog te houden en eventueel bij te sturen met behulp van tussentijdse praktijkgerichte onderzoeksuitkomsten.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Nico de Vos
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Stijn Verhagen | Lector | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Stijn Verhagen
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Bas van Nierop | Onderzoeker | Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Bas van Nierop
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Anton Boonen
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Samenwerking met kennispartners

Onze onderzoeksthema's

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Bas van Nierop | Onderzoeker | Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Bas van Nierop

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling