Modus: ondersteuning bij praktijkgericht onderzoek

Onderzoekers in overleg

Met project Modus wil Hogeschool Utrecht onderzoekers ondersteunen door een passende opzet voor hun praktijkgericht onderzoek te ontwerpen. Daarnaast zal het project leiden tot nieuwe kennis.

Doel

We ontwikkelen een aanpak waarin lectoren samenwerken om hun praktijkgericht onderzoek verder te professionaliseren. Door het beschrijven en vastleggen van methodes worden deze wetenschappelijk beter ondersteund.

Daarnaast ontwikkelen we kwaliteitsvoorwaarden. Deze voorwaarden overwegen of praktische nut of methodische grondigheid doorslaggevend is. Dat is een afweging die bij praktijkgericht onderzoek moet worden gemaakt.

Ook willen we meer helderheid ontwikkelen over het specifieke profiel en de bepalende eigenschappen van praktijkgericht onderzoek.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 april 2018 - 01 september 2019

Aanpak

In dit project zal één onderzoeksdomein (ontwerponderzoek) als pilot centraal staan.

We kijken naar de kenmerken van de methodes van praktijkgerichte ontwerponderzoeken die door onderzoekers uit het lectorenplatform NADR (Network of Applied Design Research) zijn ingediend in de periode 2014 – 2017.

We beantwoorden de volgende vragen:

  • Hoe kunnen lectoren binnen hun domein werken aan professionalisering van praktijkgericht onderzoek? Kan dat door het ontwikkelen van een profiel voor praktijkgericht onderzoek, het beschrijven, vastleggen en onderbouwen van methodes en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria?

    Met het beantwoorden van deze vraag willen we een methode ontwikkelen om het onderzoek te professionaliseren.
  • Welke hulpmiddelen helpen individuele onderzoekers in het ontwerpen van een passend ontwerp voor hun onderzoek?

    Met het beantwoorden van deze vraag willen we hulpmiddelen voor onderzoekers ontwikkelen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Lectorenplatform NADR (Network of Applied Design Research) en SIA

Wil je samenwerken of heb je een vraag?