LS4VET – middels Lesson study het beroepsonderwijs verbeteren

Een veelbelovend model voor de professionele ontwikkeling van docenten/opleiders, gebaseerd op diepgaande samenwerking tussen docenten/opleiders en gericht op het verbeteren van het leren van studenten, is Lesson Study. Lesson Study wordt echter nauwelijks in het mbo toegepast. Met het Europese LS4VET-project gaan we de Lesson Study methode aanpassen en geschikt maken voor het mbo.

Doel

Het doel is om een diepgaande en duurzame impact te bereiken - dat wil zeggen, verbetering van de kwaliteit van het onderwijs – bij mbo’s die de methode toepassen.

Resultaten

In het project ontwikkelen we een:
1. Model - een theoretisch model dat richtlijnen biedt voor Lesson Study in het mbo 
2. een online cursus 
3. Storyboard and Toolkit 
4. eBook - een handboek voor docenten/opleiders en managers binnen het mbo

Looptijd

01 september 2020 - 31 augustus 2023

Aanpak

Projectleden zijn onder meer hoger onderwijsinstellingen met vooraanstaande onderzoekers en lerarenopleiders die ervaring hebben met Lesson Study. Elke hogeschoolinstelling werkt samen met partner MBO-instelling die op zoek is naar effectieve manieren om de samenwerking tussen hun docenten en het beroepsonderwijs te verbeteren.

Relevantie

Het korte termijn resultaat van het project is een methode en een handboek van een effectief docentprofessionaliseringsmodel, Lesson Study, dat specifiek is gericht op het mbo. De resultaten zullen publiekelijk toegangkelijk zijn. Het lange termijn resultaat is dat het LS4VET-project docenten/opleiders van mbo’s wil ondersteunen bij het vormen van professionele leergemeenschappen door ze de Lesson Study-methode en een bijpassende toolkit aan te bieden. 

De projectpagina is te vinden via deze link.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Onze onderzoeksthema's