Met sport weer meedoen in de maatschappij

Sporters
Bron: Lennaert Ruinen Photography

Voor kwetsbare mensen kan sport een manier zijn om positieve ervaringen op te doen. Maatschappelijk werkers en sportprofessionals willen weten hoe ze sport het beste kunnen benutten om mensen weer mee te laten doen in de samenleving.

Doel

Hoe kan sport kwetsbare mensen een positieve ervaring bieden, met nieuwe sociale contacten en nieuwe vaardigheden?

In dit onderzoek kijken we hoe je sportactiviteiten voor kwetsbare mensen het beste kunt organiseren. Welke partijen heb je nodig? En hoe zorg je dat iedereen goed samenwerkt? Hierover ontwikkelen we gezamenlijke kennis, waarmee sociale professionals en sportprofessionals sport als middel kunnen inzetten om mensen in een kwetsbare positie te begeleiden en te ondersteunen om maatschappelijk te participeren.

Resultaten

Dit project levert producten op voor het (forensisch) sociale veld, zorg en onderwijs. De kennis die wordt opgedaan vloeit ook terug naar opleidingen van Hogeschool Utrecht (Social Work, Master Forensisch Sociale Professional) en Hogeschool Windesheim (lichamelijke opvoeding, Sportkunde en Psychomotorische therapie).

Onder de resultaten vallen:

Looptijd

01 juni 2018 - 01 juni 2020

Aanpak

Het gaat in dit project om het afstemmen en optimaliseren van kennis van professionals die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang (zoals het Leger des Heils), het gevangeniswezen, de reclassering en welzijnswerk en om sportprofessionals (zoals maatschappelijke sportcoaches en buurtsportcoaches).

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken in dit onderzoek samen met de lectoraten Bewegen, School en Sport en Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim, Stichting Life Goals en drie landelijke koepelorganisaties.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Bas van Nierop | Onderzoeker | Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Bas van Nierop

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling