Mentale weerbaarheid onder forensisch sociale professionals

Van forensisch sociale professionals wordt verwacht dat ze adequaat om kunnen gaan met tegenslagen of negatieve gebeurtenissen die tijdens het werk plaats vinden. Er is echter nog weinig bekend over wat zij nodig hebben om zich te beschermen tegen mogelijke of daadwerkelijk schadelijke invloeden die op hen af komen. Wat is er voor nodig om mentaal weerbaar te blijven binnen dit werkveld?

Doel

Tijdens dit project inventariseren we ervaringen op het gebied van mentale weerbaarheid bij deze professionals, om een algemeen beeld te krijgen van de specifieke stressoren op verschillende gebieden (maatschappij, organisatie, team/collega’s, cliënten, privé)  binnen het forensische werkveld. Wat is er nodig om adequaat te functioneren in risicovolle omstandigheden wat is er nodig om te herstellen na een ingrijpende gebeurtenis, wat kan er geleerd worden van een tegenslag en hoe kan dit geleerde ingezet worden binnen het forensische werkveld?

Resultaten

Dit onderzoek resulteert in inzicht in wat er nodig is om metaal weerbaar te blijven. De opgedane kennis kan worden gebruikt om toekomstige professionals optimaal voor te bereiden. Ook kan deze kennis toegepast worden in het werkveld om ervoor te zorgen dat de professional adequaat kan reageren in risicovolle situaties.

Looptijd

01 januari 2020 - 01 januari 2021

Aanpak

  • Enquête over mentale weerbaarheid onder forensisch sociale professionals
  • Interviews: Welke beschermende factoren kunnen bijdragen aan het mentaal gezond zijn en hoe kan er geleerd worden van een tegenslag?
  • Ontwikkelen inzichten en toepassing daarvan in het forensische werkveld
  • Ontwikkelen methodiek en aanpassing onderwijs

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anne Koppe | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Anne Koppe

  • Promovendus
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader