Mensen met geheugenproblemen helpen bij medicijngebruik

vrouw doet de afwas

Ouderen met gezondheidsproblemen gebruiken vaak meerdere medicijnen tegelijkertijd. Voor thuiswonenden met dementie is dit extra ingewikkeld. Zij krijgen hierbij vaak hulp van hun naasten of van de thuiszorgverpleegkundige. Met een digitaal platform willen we de zorgverleners ontlasten.

Doel

Met dit onderzoek hopen we inzicht te krijgen in de wensen en behoeften bij het gebruik van meerdere medicijnen tegelijk. Hierbij kijken we naar:

 • Patiënten met dementie en hun mantelzorgers.
 • De begeleidende zorgprofessionals en apothekers.

Met deze inzichten willen we ontwerpeisen opstellen voor een digitaal platform dat de bovengenoemde groepen ondersteunt bij de medicatie-inname. Het uiteindelijke doel van dit platform is zorgen dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten. Voor meer informatie bezoek je de website MedGUIDE.

Looptijd

01 februari 2017 - 31 december 2019

Aanpak

In het voorjaar van 2017 hebben we de wensen en behoeften van drie doelgroepen voor het digitale platform in kaart gebracht. Deze doelgroepen zijn: mensen met geheugenproblemen en hun naasten, verpleegkundigen in de thuiszorg en huisartsen/apothekers.

In het voorjaar van 2018 was het eerste concept van het digitale platform klaar. Deze versie is in Nederland getoetst onder deelnemers uit alle doelgroepen. We hebben de reacties verwerkt in een volgende versie en getoetst in het najaar van 2018.

De eerste pilot was in het voorjaar van 2019. We hebben bij ouderen met geheugenproblemen sensoren opgehangen in huis. Hiermee konden we hun dagpatroon in kaart brengen en dit in verband brengen met het medicatiegebruik.

In de zomer van 2019 vindt de tweede pilot plaats. Eind 2019 ronden we het project af.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Chantal Huisman | onderzoeker | lectoraat Technologie voor Zorginnovaties
  Chantal Huisman
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Technologie voor Zorginnovaties
 • Helianthe Kort
  • Lector
  • Lectoraten: Technologie voor Zorginnovaties
 • Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
  Rob Heerdink
  • Lector
  • Lectoraten: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met:

Het project is onderdeel van het AAL Programma en wordt gesubsidieerd door de Europese Unie en met medewerking van Nationale Financiering Autoriteiten (ZonMw).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Rob Heerdink

 • Lector
 • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie