M-ACZiE: Zelfmanagement van longaanvallen bij COPD

Hand van ouder persoon raakt beeldscherm aan

Patiënten met de chronische longziekte COPD hebben een grotere kans op ziekenhuisopname wanneer zij een longaanval krijgen. Hoe kunnen patiënten een longaanval op tijd herkennen en de juiste maatregelen nemen? We ontwikkelen een mobiele app die deze patiënten hierbij helpt.

Doel

Binnen het M-ACZiE project ontwikkelen en testen we een mobiele app die patiënten met de chronische longziekte COPD helpt om beter om te gaan met longaanvallen. Hiermee hopen we de negatieve gevolgen van deze longaanvallen te verminderen.

Een patiënt met de juiste zelfmanagement-vaardigheden kan zelf invloed hebben op het beloop van een longaanval. Tijdige herkenning van een longaanval en het nemen van de juiste acties blijkt voor veel patiënten erg moeilijk. Een mobiele app kan patiënten hierbij ondersteunen.

De mobiele app leert patiënten de ziekte te monitoren en op tijd de juiste acties te nemen aan de hand van een persoonlijk actieplan: Learning by doing.  Dit kan uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van leven en tot minder gebruik van zorg.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 oktober 2014 - 01 december 2019

Aanpak

De mobiele app wordt ontwikkeld en getest in een gefaseerd proces samen met patiënten en zorgprofessionals. Design bureau Panton B.V. heeft de app ontworpen. Een gedragswetenschapper van Publab dacht mee over hoe de app kan helpen bij veranderen van gedrag.

Er is nu een mobiele app ontwikkeld die bestaat uit een persoonlijk actieplan en module om symptomen te monitoren: Copiloot voor COPD. De mobiele app wordt momenteel getest op gebruiksvriendelijkheid en haalbaarheid in de praktijk.

Dit project is onderdeel van de TASTE-onderzoekslijn. Deze onderzoekslijn wordt gecoördineerd vanuit de leerstoel Verplegingswetenschap van het Julius Centrum (UMC Utrecht).

Over de TASTE-onderzoekslijn

Het TASTE-onderzoek (TAilored Self-managemenT and E-health) richt zich op zelfmanagement van chronisch zieken: het vermogen van patiënten om goed met hun ziekte om te gaan. Er zijn talloze hulpmiddelen voor beter zelfmanagement op de markt, vaak digitaal (eHealth). Maar het is onduidelijk wat nu echt werkt en bij wie.

TASTE bestaat uit meerdere deelonderzoeken. Wij onderzoeken wat er nodig is om ondersteuning op maat te bieden voor het omgaan met een chronische ziekte. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe methodes voor zelfmanagement.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

M-ACZiE is onderdeel van de TASTE-onderzoekslijn: een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en het Julius Centrum van het UMC Utrecht.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Yvonne Korpershoek | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Yvonne Korpershoek

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen