Lokaal en integraal werken aan participatie

mensen puzzelen stukjes in elkaar

Gemeenten willen de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is de toeleiding naar betaald werk. We onderzoeken hoe professionals in het sociale domein integraal kunnen samenwerken om de zelfredzaamheid en (arbeids)participatie van inwoners te vergroten.

Doel

Hoe zorg je er als gemeente voor dat mensen die moeilijk aan werk komen, toch kunnen meedoen in de samenleving? Bijvoorbeeld via een (betaalde) baan? Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat betrokken professionals uit verschillende domeinen goed met elkaar samenwerken. En daarbij rekening houden met wat de inwoners kunnen en nodig hebben. Dit onderzoek draagt bij aan een goede aanpak hiervoor.

Resultaten

Het project levert beschrijvingen op van de ontwikkelde aanpakken en een analyse van generiek werkzame factoren. Het doel is deze overdraagbaar te maken, zodat ook andere professionals in Nederland ermee kunnen werken.

Looptijd

15 juni 2018 - 15 juni 2020

Aanpak

Ontwikkelwerkplaatsen en informatie verzamelen

In drie ‘ontwikkelwerkplaatsen’ werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen. Een ontwikkelwerkplaats is een participatieve onderzoeksmethode waar professionals en onderzoekers samenwerken om hun werkpraktijk verder te ontwikkelen. Tijdens bijeenkomsten zoeken we naar integrale aanpakken om cliënten met problemen op meerdere leefgebieden aan een baan te helpen.  Dataverzameling vindt plaatst door middel van verslaganalyse van casuïstiekbesprekingen, observaties, interviews en vragenlijsten. Werkzame elementen die we tegenkomen leggen we vast. Ook bieden we tijdens het project ondersteuning aan gemeenten hoe zij hun integrale aanpak kunnen verbeteren.

We gebruiken voor dit onderzoek het 'Participatiewiel' van Movisie. Het is een leidraad voor het integraal bevorderen van participatie. Professionals en beleidsmakers kunnen hiermee werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen. Door die samenhang en door er gebruik van te maken, is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning
  Joep Binkhorst
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Jean Pierre Wilken | Lector | Participatie Zorg en Ondersteuning
  Jean-Pierre Wilken
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning

Joep Binkhorst

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning