Lokaal en integraal werken aan participatie

mensen puzzelen stukjes in elkaar

Gemeenten willen de zelfredzaamheid en (arbeids)participatie van hun inwoners vergroten. Een uitdaging is het ontwikkelen van integrale aanpakken voor mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte. Centrale vraag in dit project was wat effectieve werkwijzen zijn om tot een integrale aanpak te komen, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de inwoners en het wetgevend kader. 

Doel

Hoe zorg je er als gemeente voor dat mensen die moeilijk aan werk komen, toch kunnen meedoen in de samenleving? Bijvoorbeeld via een (betaalde) baan? Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat betrokken professionals uit verschillende domeinen goed met elkaar samenwerken. En daarbij rekening houden met wat de inwoners kunnen en nodig hebben. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan een goede aanpak hiervoor.

Resultaten

Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve aanpak is het organiseren van intensieve samenwerking tussen professionals van sociale (wijk)teams en professionals van werk en inkomen (klantmanagers) waarbij ze de inwoner direct betrekken. Bijvoorbeeld in driehoeksgesprekken. Op deze manier kunnen professionals hun kennis en expertise vanuit de Wmo en Participatiewet bundelen en ervaren inwoners meer ‘regie’ over de ondersteuning die ze krijgen. 

 • De belangrijkste bevindingen van het project staan beschreven in de eindrapportage.
 • Voor professionals, managers, beleidsmakers en bestuurders is een praatplaat gemaakt met bouwopgaven voor de praktijk.
 • Voor de gemeenten Houten, Woerden en Wijk bij Duurstede is een analyse gemaakt van de activiteiten en uitkomsten uit de ontwikkelwerkplaatsen.
 • Een innovatietraject waaraan gemeenten en uitvoeringsinstanties kunnen deelnemen. 

Looptijd

15 juni 2018 - 15 december 2020

Aanpak

In drie gemeenten hebben onderzoekers, professionals, beleidsmakers en inwoners samengewerkt om een effectieve integrale werkwijze te ontwikkelen. Kennis is verkregen uit ‘ontwikkelwerkplaats’ bijeenkomsten (een variant op de community of practice) en verdiepende interviews met inwoners, professionals en beleidsmakers.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Jean-Pierre Wilken
  • Lector
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning
  Joep Binkhorst
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Mirjam Gademan | Docent, begeleidingskundige, onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning
  Mirjam Gademan
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning

Joep Binkhorst

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning