Leren en faciliteren in de lokale persoonsgerichte aanpak

jongen voor een hek

Voor een effectieve persoonsgerichte aanpak van mensen met complexe problemen en justitiecontacten is samenwerking tussen gemeenten, veiligheids- en zorgorganisaties noodzakelijk. In dit project leerden gemeenten en betrokken partners uit het veiligheids- en sociaal domein van elkaar.

Doel

Het hoofddoel van dit project was om de samenwerking tussen gemeenten en verschillende gemeentelijke afdelingen, veiligheids- en zorgorganisaties en daarmee de persoonsgerichte aanpak van mensen met complexe problemen en justitiecontacten te verbeteren.

Resultaten

De afgelopen twee jaar hebben 17 gemeenten in regio Midden-Nederland elkaar samen met hun netwerkpartners geholpen met complexe cases. De intervisie over de gemeentegrenzen leverden herkenning en inspiratie op en faciliteerde het leren van elkaar. Uit sessies met gemeenten kwam het belang van kennis over de doelgroep, vroegsignalering en tijdig opschalen naar voren. Professionals zoeken actief naar maatwerkoplossingen. Lange wachtlijsten, personeelswisselingen en werken vanuit een vrijwillig kader zorgen voor uitdagingen. Samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland begeleidde het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid deze intervisiesessies en analyseerde de rode draden die naar voren kwamen. 

Lees al de ‘tips, tops & wat er nodig is’ via de verhalen van herkenbare personages. Deze kunnen pga-experts en netwerkpartners steunen bij hun werk met vergelijkbare ingewikkelde cases en helpt het vakmanschap verder te ontwikkelen. Ook vertellen deelnemers van de gemeente Woerden en Nieuwegein en de programmamanager Verbinding Veiligheid & Zorg van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie in vlogs over hun intervisie-ervaringen. 

Looptijd

01 april 2019 - 01 januari 2021

Aanpak

Er is een reeks leer- en inspiratiesessies met gemeenten uit Midden-Nederland en betrokken partners georganiseerd. In elke sessie deden 2 gemeenten mee, die elk één complexe casus inbrachten. Uit de leersessies kwamen succesfactoren en verbeterpunten naar voren.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en de 39 gemeenten uit Midden-Nederland.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Andrea Donker | Lector | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Andrea Donker

  • Lector
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid